Päijät-Hämeen Ikäpäivillä 20.11. tarjotaan tuoreinta tutkimustietoa muistisairaiden kokonaisvaltaisesta kuntouksesta

Muistisairaiden ihmisten määrän lisääntyminen väestön vanhetessa haastaa kehittämään hoidon ja palvelujen menetelmiä. Ikääntyvien kanssa työskentelevälle henkilöstölle uusin tieto ja mahdollisuus kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon luovat pohjaa työkäytäntöjen tarkasteluun ja kehittämiseen. Onnistuneet kuntoutust oimet tuovat työniloa ja motivaatiota myös työntekijälle!

70 sosiaali- ja terveysalan hoito-, hoiva- ja kuntoutustyön ammattilaista osallistuu Päijät-Hämeen Ikäpäiville tiistaina 20.11.2012 Lahden Aikuiskoulutuskeskuksessa. Aihetta käsitellään mm. lääketieteellisen, psykososiaalisen kuntoutuksen ja ravitsemuksen näkökulmasta. Tuoreinta tutkimustietoa kuullaan myös viherympäristön vaikutuksesta ikääntyneiden elämänlaatuun. Ohjelman ohessa on mahdollisuus tutustua näyttelyyn, jossa päivään teemaan liittyvät projektit esittäytyvät.

OHJELMA

9.00 Koulutuspäivän avaus ja johdattelu päivän teemaan: kansalliset linjaukset muistisairaiden ihmisten hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta
Gerontologian dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava, Helsingin yliopisto, Palmenia

Asukkaan elämänhistorian hyödyntäminen hoitotyössä. Kokemuksia muistelutikun tekemisestä
Suunnittelija Päivi Kuosmanen, Tikutus-hanke, Helsingin yliopisto, Palmenia

9.30 Muistisairaiden kuntoutus kannattaa
Geriatrian erikoislääkäri, LT Minna Pöysti

11.00 Lounastauko

12.00 ”Päivät pihalla” – viherympäristön vaikutus kuntoutumiseen ja elämänlaatuun
MMT Erja Rappe, Helsingin yliopisto

13.15 Ravitsemuksen vaikutus muistisairaan kuntoutukseen
FT, ravitsemusterapeutti Raisa Valve, Helsingin yliopisto, Palmenia

14.00 Kahvitauko

14.30 Muistisairaan ihmisen psykososiaalinen kuntoutu s: tieto käytännön toimintoina
Dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava

15.45-16.00 Yhteenveto: mitä vien työhöni?
Dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Koulutuskeskus Salpaus/Hyvinvointipalvelut.

Lisätietoja 

Erikoissuunnittelija Kirsi Lindqvist, kirsi.lindqvist(at)helsinki.fi, p. 09 191 20273

Rehtori Eija Pollari, eija.pollari(at)paijathameenkesayliopisto.fi, p. 03 8922 0420

sekä linkki