Suomen yliopistokeskusten edustajat kokoontuivat Mikkelissä.

Opetusministeri Krista Kiurun mukaan yliopistokeskuksia tulee pitää kuin kukkaa kämmenellä, sillä ne tuovat merkittävässä määrin alueellista vaikuttavuutta. Kiuru totesi  tervehdyksessään Valtakunnallisessa yliopistokeskusseminaarissa Mikkelissä, että yliopistokeskuksilla on erityinen ja merkittävä rooli yhteiskunnassa, jossa on menossa suuri elinkeinorakenteen muutos. Koulutetun väestön osaamista tulee jatkuvasti päivittää ja uusiin työtehtäviin tulee kouluttautua. Kiurun mukaan yliopistokeskuksissa on tekemisen meininki ja ne ovat nopeita reagoimaan muutoksiin.

– Tarvitsemme tulevaisuudessa uudenlaista koulutustarjontaa ja joustavia, monimuotoisia opetusmenetelmiä ja -polkuja. Tarvitsemme myös monipuolista lisä- ja täydennyskoulutusta. On myös tärkeää, että työn ohessa opiskelu varmistetaan. Heitän haasteen mielelläni yliopistokeskuksille, joiden tehtävänä näen rakennemuutokseen vastaamisen ja uuden osaamisperusteisen kasvun luomisen, opetusministeri Kiuru totesi.

Kiuru näkee yliopistokeskuksissa potentiaalia levittää osaamista laajemmallekin kuin omalle alueelle. Yliopistokeskuskaupungista kotoisin oleva porilainen Kiuru korostaa, että hän tulee tekemään kaikkensa, jotta yliopistokeskukset saavat vahvan aseman osana suomalaista korkeakoulujärjestelmää.

Valtakunnallisessa yliopistokeskusseminaarissa yliopistokeskusten edustajat keskustelivat ajankohtaisista kehittämisaiheista. Tänä vuonna yliopistokeskuskaupunkien johto haastettiin mukaan paneelikeskusteluun tuomaan esille näkemyksiään tulevaisuudesta.

– Vuoropuhelu on tärkeää, sillä yliopistokeskuksissa tehtävällä työllä on oltava läheinen yhteys niiden toimintaympäristöön. Verkostomaisina kokonaisuuksina pystymme reagoimaan yliopistokeskuksissa nopeasti muutoksiin ja sitä kautta voimme toimia eräänlaisina koekeittiöinä korkeakoulujärjestelmämme uudistuksissa. Keskusteluissa olleille uusille lisä- ja täydennyskoulutuksille olisimme mitä mainioin kokeilualusta, pääsihteeri Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksesta sanoo.

Valtakunnallista yliopistokeskusseminaaria vietettiin Mikkelissä 2.-3.10.2013. Seminaari järjestetään vuosittain yliopistokeskuspaikkakunnilla ja tänä vuonna yhteistä toimintaa onkoordinoinut Mikkelin yliopistokeskus.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskus, puh. 050 496 8981, matti.malinen(at)muc.fi

www.muc.fi