Kaupunkitulvia ja huleveden laatua ratkotaan laajan tutkimuksen avulla Helsingissä ja Lahdessa.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkimusryhmittymä on saanut Suomen Akatemialta liki 900 000 euron rahoituksen viisivuotiseen projektiin. Tarkoituksena on selvittää kaupunkialueelta valuvien hulevesien määrää ja koostumusta Helsingissä ja Lahdessa. 

Ilmastonmuutoksen oletetaan kasvattavan sademääriä 10–15 prosenttia nykyisestä. Samaan aikaan kaupungistuminen kiihtyy ja ympäristön rakennusvauhti kasvaa. Vesimassat eivät kuitenkaan imeydy maahan entiseen tapaan, sillä maanpinta on peittynyt rakennuksiin, asvalttiin ja kiveyksiin. Sadevesi päätyy yhä useammin katoille tai asvaltille maan ja kasvillisuuden sijaan. Hulevesillä on myös osuutensa vesistöjen likaantumisessa. Hulevedet voivat aiheuttaa kaupunkitulvia, ja vedet päätyvät sadevesiviemäreistä yleensä puhdistamattomina vesistöihin. Kylmät ja yleensä vähäravinteiset hulevedet häiritsevät vedenpuhdistamojen bakteeriston toimintaa, joten hulevedet ja niiden ympäristöstä mukanaan huuhtoma lika ohjataan puhdistamoiden ohi suoraan vesistöihin.

Kohteiksi on kummassakin kaupungissa valittu viisi noin kymmenen hehtaarin kokoista valuma-aluetta. Alueilta hulevesiä pois johtavien putkien päähän perustetaan mittausasemia, joiden automaattiset mittauslaitteet tarkkailevat veden virtaamaa, lämpötilaa ja sameutta. Samalla ne ottavat hulevesinäytteitä laboratorioanalyysejä varten.

– Näin perehdymme siihen, miten maankäytöltään erilaiset kaupunkialueet vaikuttavat hulevesien määrään ja laatuun. Samalla selvitämme kaupunkien viheralueiden merkitystä hulevesiongelmien lievittäjinä. Kaikki tämä on uutta, sillä kylmillä alueilla on tähän asti tehty melko vähän hulevesitutkimuksia, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori ja tutkimuksen johtaja Heikki Setälä Lahdesta toteaa.

Perustietojen selvittämiseksi eri tieteenalat yhdistävät voimiaan. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen sadetutka kertoo tarkasti, kuinka paljon ja usein kullakin valuma-alueella sataa. Veden valumiselle tärkeät maanpinnan muodot taas saa daan selville ilmasta tehtävän optisen laserkartoituksen avulla geotieteiden ja maantieteen laitoksen käyttämällä lidar-tekniikalla. Aalto-yliopisto hoitaa kaupunkihydrologiaan liittyvän matemaattisen mallinnuksen.

Lue koko tiedote

Lisätiedot: 
tutkimusryhmittymän johtaja, professori Heikki Setälä, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, Lahti, puh. (09) 191 20312 heikki.setala(at)helsinki.fi

yliopistonlehtori Kirsi Vakkilainen, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, ympäristöekologian osasto, Lahti,  puh. 040 5679097 kirsi.vakkilainen(at)helsinki.fi