Hämeen ELY-keskus ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ järjestävät yhteistyössä kiertotalouden asiantuntijan koulutuksen 4.4.-25.8.2022 . Koulutus on Hämeen ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta.

Koulutuksen tavoite on antaa valmiudet kehittää ja viedä eteenpäin toimia, joilla edistetään kestävää kehitystä ja vahvistetaan ilmastonmuutokseen hillintää kiertotalouden keinoin. Opintokokonaisuus antaa valmiudet toimia oman toimialansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on palvella yrittäjäksi aikovia, yrityksiä ja julkista sektoria kouluttamalla kiertotalousasiantuntijoita vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja edistää koulutukseen osallistuvien työllistymistä.

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille, joilla on aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä ja /tai kiinnostus oman osaamisen soveltamiseen kestävän kehityksen edistämisen tehtävissä.

Koulutukseen voi hakea viimeistään 6.3. mennessä täyttämällä TE-toimiston sivuilla oleva hakulomake. Koulutukseen valitaan enintään 12 osallistujaa.

Koulutukseen haetaan kumppaneiksi myös yrityksiä koulutukseen sisältyvään yritystyöskentelyjaksoon liittyen. Yrityksiä haetaan ensisijaisesti Päijät- ja Kanta-Hämeen alueilta. Yritystyöskentely kestää 70 päivää ja ajoittuu touko-elokuulle 2022.

Lisätietoja koulutuksesta

Mikko Kivekäs
mikko.kivekas@hyplus.fi

Noora Rautio
noora.rautio@te-toimisto.fi

Lisätietoja yritysyhteistyöstä

Mikko Kivekäs
mikko.kivekas@hyplus.fi