Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen Lahden yksikkö mukana Nature Climate Change –lehdessä juuri julkaistussa artikkelissa.

Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan maaperän hiilivarasto on tärkeässä roolissa. Nature Climate Change –lehdessä 29.1.2012 julkaistu artikkeli kuitenkin osoittaa, että maankäyttö vaikuttaa siihen miten maaperä ja sen ravintoverkot toimivat erityisesti ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien rankkasateiden ja kuivuuden aikana.

Tutkimuksessa vertailtiin kahta erilaista, erityisesti Keski-Euroopassa yleistä maankäyttömuotoa: laidunmaata ja tehoviljeltyä peltoa. Tutkimuksessa laidunmaata ei lannoitettu tai kynnetty. Tehoviljellyllä pellolla kasvoi vehnää ja pelto kynnettiin sekä lannoitettiin vuosittain. Tutkimuksessa osoitettiin, että kuivuuden ja sitä seuraavan rankkasateen aikana laidunmaa kykeni pidättämään maahan sitoutunutta hiiltä eikä vapauttanut sitä ilmakehään. Maanviljelytoimien enemmän rasittaman vehnäpellon kyky pidättää hiiltä oli sen sijaan heikentynyt. Laidunmaan kyky sitoa myös ravinteita oli tehomaatalousmaata parempaa.

Tutkimus osoitti, että maankäyttötapa vaikuttaa viljelymaan ravintoverkkojen rakenteeseen ja siten maan kykyyn sietää kuivuutta. Suosimalla maankäyttötapoja, jotka edistävät maaperän sienipohjaisen ravintoverkon syntyä voidaan edistää hiilen sitoutumista maahan ja vähentää maan ravinnehuuhtoutumia. Tällä on merkitystä paitsi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, niin myös pohja- ja pintavesien suojelussa.

Tutkimus oli osa EU-rahoitteista SoilService hanketta, ja se kuului työpakettiin, jota johti Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen, ympäristöekologian osaston professori Heikki Setälä sekä tutkija Mira Liiri.  SoilService hankkeessa on mukana useita partnereita ympäri Eurooppaa ja sen tavoitteena on selvittää miten muutokset maankäytössä ja sen intensiteetissä heijastuvat maaperän biologiseen monimuotoisuuteen ja sitä kautta maan tarjoamien ekosysteemipalveluiden tasoon.

De Vries F.T., Liiri M., Bjørnlund L., Bowker M., Christensen S., Setälä H. & Bardgett R.D. 2012. Land use alters the resistance and resilience of soil food webs to drought. Nature Climate Change, julkaistu verkkosivuilla 29.1.2012 (doi:10.1038/nclimate1368)

Lisätiedot
Professori (kaupunkiekosysteemitutkimus) Heikki Setälä
Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos, Niemenkatu 73 FIN-15140 Lahti

GSM: 050 5408094 / p. 09 191 20312
heikki.setala(at)helsinki.fi

Hankkeen nettisivut: http://www.lu.se/soil-ecology-group/research/soilservice