Tuotantotalouden DI-tutkintoa Lahdessa opiskelevat saivat innovatiivista innnovaatio-opetusta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Metsähallitus ovat yhdistäneet voimansa ja kokeilleet käytäntölähtöistä innovointia LUT:n innovaatioita käsittelevällä opintojaksolla. Sen aikana tuotantotalouden aikuisopiskelijat jatkojalostivat 3−4 opiskelijan ryhmissä Metsähallituksen ideapankin noin sadan idean joukosta valittua yhdeksää ideaa.

Opiskelijoiden työstämät ideat liittyivät moniin teemoihin. Ideat käsittelivät kansallispuistojen sponsorointia, Metsähallituksen palveluja uusille suomalaisille eli maahanmuuttajille, metsästysmatkailua. merellisiä hautausmaita, maiseman tuotteistamista, luontoon liittyviä virtuaalipalveluita, valokuva-arkiston luomista, uuden myyntituotteen lanseeraamista puhtaasta vedestä ja mobiilia verkkomediaa luontokohteissa vieraileville.

”Tämä uudenlainen innovaatioyhteistyö on ollut merkittävä oppimiskokemus kaikille osapuolille, niin opiskelijoille, yliopistolle ja varmaan myös Metsähallitukselle”, toteaa kurssin vastuuopettaja, palveluinnovaatioiden professori Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovationista.

Yhteistyön tarkoituksena on käytäntölähtöisen innovaation tunnetuksi tekeminen ja siihen liittyvän osaamisen levittäminen. Nykyisen laaja-alaisen innovaatiokäsityksen mukaan innovaatiot syntyvät pitkälti käytännön tarpeista sekä eri alojen ihmisten kohdatessa.

”Opiskelijoille perinteinen luento + tentti -rakenne ja selkeät tee näin -ohjeet ovat tuttuja, mutta emme halunneet opettaa käytäntölähtöisen innovaation kurssia sillä kaavalla”, korostaa uudenlaisen kurssisisällön ideoinut innovaatiojärjestelmien professori Vesa Harmaakorpi.

Lisätietoja
LUT tiedote ja professori Helinä Melkas, puh. +358 40 588 1400, helina.melkas(at)lut.fi