LUT-yliopiston maisteriohjelmiin ja englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin tuli yhteensä 5 638 hakemusta. Määrä on LUTin historian suurin. Lahdessa järjestettävät ohjelmat kiinnostivat hakijoita erityisesti.

LUT-yliopiston maisteriohjelmiin tuli yhteensä 4 884 hakemusta, joista 2 214 suomenkielisiin ja 2 670 englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Hakemusten määrä kasvoi suomenkielisissä ohjelmissa 11,5 % ja englanninkielisissä ohjelmissa 25,9 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Suomenkielisistä maisteriohjelmista hakijoita kiinnostivat erityisesti työn ohessa suoritettavat koulutusohjelmat. Kiinnostavin ohjelma oli Lahdessa järjestettävä tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, johon tuli 653 hakemusta eli noin 15 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden. Toiseksi suosituin suomenkielinen maisteriohjelma oli Lahdessa järjestettävä tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, johon tuli 279 hakemusta.

LUTin koulutuksesta vastaavan vararehtori Jaana Sandströmin mukaan on selvää, että työn ohessa tehtävien opintojen kysyntä kasvaa edelleen.

”Etätöiden ja digitaalisuuden lisääntyessä ja työelämän tarpeiden muuttuessa on luontevaa, että myös opintoja halutaan suorittaa oman työn ohessa etäyhteyksien välityksellä. Osaamistason nostaminen on yrityksille tärkeä kilpailutekijä.”

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hakijoita 89 eri maasta

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli kaikkiaan 2 670 hakemusta. Tekniikan 17 maisteriohjelmaa keräsivät 1948 hakemusta ja viisi kauppatieteiden ohjelmaa 722 hakemusta.

Suosituimmat tekniikan ohjelmat olivat sähkötekniikan Electrical Engineering (200 hakemusta), tietotekniikan Software Engineering and Digital Transformation (197 hakemusta) ja konetekniikan Mechanical Engineering (197 hakemusta). Kauppatieteiden ohjelmista eniten kiinnosti International Marketing Management -maisteriohjelma, johon tuli 166 hakemusta.

Hakijat edustavat 89 eri kansallisuutta. Eniten hakemuksia jätettiin Suomen lisäksi Pakistanista, Bangladeshista ja Iranista.

Nyt päättyneessä maisterivaiheen haussa LUT-yliopisto haki opiskelijoita yhteensä 22 englanninkieliseen maisteriohjelmaan sekä 12 suomenkieliseen maisteriohjelmaan. Tarjolla on yhteensä 1 015 aloituspaikkaa, joista tekniikan maisteriohjelmien paikkoja on 805 ja kauppatieteiden paikkoja 210.

Huima nousu englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa

Maisterihaun kanssa samaan aikaan päättyneessä ensimmäisessä yhteishaussa LUTissa oli tarjolla viisi englanninkielistä kandidaattiohjelmaa, joiden joukossa oli neljä uutta tekniikan ohjelmaa. Uusista ohjelmista kaksi järjestetään LUTin Lahden kampuksella. Englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin tuli kaikkiaan 754 hakemusta. Hakemusten määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna huikeat 186,5 %.

Tekniikan alan kandidaattiohjelmista suosituin oli yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston kanssa Lahdessa järjestettävä Software and Systems Engineering, ja siihen tuli 185 hakemusta. Kaikki englanninkieliset ohjelmat kiinnostavat yhä enemmän myös suomalaisia hakijoita.

Suomenkielisten maisteriohjelmien tulokset julkaistaan 15.4.2021 ja englanninkielisten maisteriohjelmien tulokset 25.3.2021.

Englanninkielisten kandidaattiohjelmien tulokset julkaistaan SAT-testillä hakeneiden osalta 20.4. Ylioppilastutkinnolla hakeneiden tulokset julkaistaan 4.6.2021.

Kevään toisessa yhteishaussa 17.–31.3.2021 on tarjolla yhdeksän suomenkielistä Lappeenrannan kampuksella järjestettävää kandidaattiohjelmaa.

Lisätietoja:

Jaana Sandström, koulutuksesta vastaava vararehtori
jaana.sandstrom@lut.fi
040 571 6197