LUT-yliopiston järjestyksessään seitsemäs tohtoripromootio on päätetty järjestää Lahdessa. Akateemisen perinteen mukainen juhla toteutetaan Sibeliustalossa 27.–28.5.2022.

Tohtoripromootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus, jossa tutkinnon suorittaneet otetaan tiedeyhteisönsä täysivaltaisiksi jäseniksi ja esitellään yhteisölle.

LUT-yliopiston toukokuussa 2022 järjestettävään promootioon kutsutaan mukaan viimeistään huhtikuussa 2022 valmistuvat tohtorit, jotka eivät ole osallistuneet promootioon aiemmin.

Edellisen kerran LUT järjesti tohtoripromootion vuonna 2017. Aikaisemmat LUTin promootiot on järjestetty Lappeenrannassa.

”Haluamme tuoda akateemisia juhlaperinteitä myös Lahteen ja Sibeliustalo tarjoaa juhlalle upeat puitteet. Jatkossa promootiotilaisuuksia on tarkoitus järjestää vuorotellen kummallakin kampuspaikkakunnalla, Lappeenrannassa ja Lahdessa”, sanoo Jaana Sandström, LUTin opetuksesta vastaava vararehtori.

Promovoitavien nuorten tohtoreiden lisäksi yliopisto nimeää promootiossa myös kunniatohtoreita. Kunniatohtorin arvonimen yliopisto myöntää kunnianosoituksena erityisen ansioituneelle henkilölle, jonka ei tarvitse olla oppiarvoltaan tohtori.

Vuonna 2017 LUT nimesi kaikkiaan 14 tekniikan tai kauppatieteiden kunniatohtoria, joiden joukossa olivat muun muassa Jamie Hyneman ja Olli Rehn.

Kaksipäiväinen promootiojuhla tulee koostumaan useista päivä- ja iltatilaisuuksista 27.–28.5.2022.

”Seuraamme luonnollisesti maailmanlaajuista pandemiatilannetta ja varaudumme sen mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin. Jos tilanne edellyttää, siirrämme juhlallisuuksia myöhäisempään ajankohtaan”, päättää Sandström.

Tohtoripromootiolle julkaistaan myöhemmin oma verkkosivusto. 
Valokuvia vuoden 2017 promootiosta LUTin kuvapankissa

Lisätietoja:


Jaana Sandström, vararehtori, LUT-yliopisto, puh. 040 571 6197, jaana.sandstrom@lut.fi