Torstaina 14. marraskuuta järjestettävä Lahden tiedepäivä on suuren yleisön maksuton tiedetapahtuma. Se tuo esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. LUTin tutkijat kertovat tapahtumassa muun muassa siitä, mitä lahtelaisnuoret ajattelevat yrittäjyydestä.

Tiedepäivän sessioissa esitellään esimerkiksi kiertotalouden, ympäristötieteen, muotoilun, estetiikan sekä osallisuuden ja oppimisen tutkimusta. LUTin esitysteemoja ovat muun muassa innovaatiot ja yhteistyö sekä työllistyminen ja yrittäjyys.

LUTin tutkijatohtori Satu Rinkinen esittelee sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkökulmia verkostoyhteistyöstä. Yrittäjien mukaan yhteistyön lähtökohdiksi tarvitaan tunnistettu toiminnan kehittämistarve, tavoite sekä yrityksiä yhdistävä arvopohja.

”Sote-yritysten yhteistyö on esimerkiksi markkinointiyhteistyötä tai vaikkapa henkilöstökoulutusten kustannusten jakamista”, Rinkinen kertoo.

Verkostoyhteistyöhön liittyvien näkökulmien tarkastelu on tärkeää, sillä kilpaillulla sote-alalla pienten yritysten sekä järjestöjen keskinäinen yhteistyö voi olla menestymisen edellytys.

”Sote-alalla on asiakaskuntaa mutta myös yrityskilpailijoita riittää. Pienet toimijat hakevat yhteistyöstä joukkovoimaa, jolloin näyttäydytään isompana kuin yksinyrittäjinä oltaisiin”.

Satu Rinkinen esittelee tutkimuksen tuloksia tiedepäivässä kello 10.30. Haastattelututkimus toteutettiin osana Verkostoituvat sote-yritykset -hankekokonaisuutta.

 

Yrittäjyyskasvatuksen kärki mahdollisuuksien havaitsemiseen

Työllistyminen ja yrittäjyys –sessiossa LUTin projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen sekä erikoistutkija Tuija Oikarinen esittelevät lahtelaisnuorten käsityksiä yrittäjyydestä. Niitä kysyttiin yli 400 nuorelta. Nuorten käsityksiä tarkastelemalla saadaan esiin kokemuksia peruskouluissa annettavan yrittäjyyskasvatuksen sisällöistä nimenomaan 9-luokkalaisten näkökulmasta.

”Yrittäjyys näyttäytyy nuorille melko perinteisenä kivijalkaliiketyyppisenä yrittäjyytenä, kuten kampaamon, pulttipajan tai pitserian pitämisenä. Yrittäjyyden nähdään olevan raskasta” Martikainen summaa kyselytuloksia.

Muidenkin yrittäjyysmuotojen, kuten bloggaamisen tai alustatalouden liiketoimintamallien tuominen yrittäjyyskasvatuksen opetussisältöihin olisikin tarpeen. Tuija Oikarisen mukaan yrittäjyyskasvatukseen kaivataan tuore näkökulma myös siitä, ettei ansaintalogiikka ole ainoa opittava sisältö. Yritysten ainoa tavoite ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille vaan myös tuottaa arvoa sidosryhmille.

”Aineisto viittaa siihen, että yrittäjyyskasvatus on vietävä suuntaan, jossa pohditaan, kuinka omalla yrittäjyydellä voidaan lisätä tai luoda arvoa maailmaan esimerkiksi muita auttamalla. On opittava havainnoimaan ympäröivää maailmaa, jotta siinä nähdään mahdollisuuksia esimerkiksi ratkaistavien ongelmien muodossa”, Oikarinen sanoo.

Paljon kahvia väsymykseen – lahtelaisten nuorten käsityksiä yrittäjyydestä -tutkimus esitellään tiedepäivässä kello 15.10. Tutkimus on osa Luode-hanketta, jossa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä tulevaisuuden työelämätaitojen syventämiseen.

 

Nuorten yrittäjyysvalmiuksia selvitetään valtakunnallisestikin

Nuorten yrittäjyysvalmiuksia käsittelee tiedepäivän esityksessään myös LUTin nuorempi tutkija Anu Raappana. Hän valmistelee yhteistyössä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valtakunnallista kyselyä, jossa kaikilta Suomen 9. luokkalaisilta kysytään, millaiseksi he ovat kokeneet saamansa yrittäjyyskasvatuksen laadun. Kattava aineisto kerätään kolmena vuonna peräkkäin. Tulokset hyödynnetään yrittäjyyteen liittyvien opintosisältöjen kehittämisessä suomalaisessa peruskoulutuksessa.

Raappana esittelee ”ysikyselyä” tiedepäivässä kello 13.30.

 

17. tiedepäivän paikkana uusi NiemiCampus

Lahden tiedepäivä on vuorossaan seitsemästoista. Vuoden 2019 pääpuhujat ovat meteorologi ja projektipäällikkö Lea Saukkonen Ilmatieteen laitokselta ja professori Stephan Pflugmacher Lima Helsingin yliopistosta. Saukkonen kysyy ovatko Suomen kesä ja talvi uhattuna muuttuvassa ilmastossamme? Pflugmacher Lima puolestaan tarkastelee ilmastotekijöiden vaikutusta mikromuovien myrkyllisyyteen.

Tiedepäivän järjestävät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus. Tapahtuma järjestetään Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Lahden kampuksen uusissa tiloissa, Mukkulankatu 19. Tiedepäivä kello 9 -16 on maksuton yleisötapahtuma.

Katso Lahden tiedepäivän 2019 ohjelma kokonaisuudessaan tapahtumasivulta.

 

Lisätietoja:

satu.rinkinen@lut.fi
ilmari.pirkkamaa@lahdenyliopistokampus.fi
lamk.fi/fi/lahden-tiedepaiva-2019