Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto suunnittelee vahvistavansa kauppatieteiden tutkimusta ja opetusta Lahdessa. LUT-kauppakorkeakoululla on tavoitteena kaksi uutta Lahteen sijoitettavaa professuuria.

Toisen professuurin alana on asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa maailmassa ja toisen alana analytiikkaan perustuvien modernien liiketoimintamallien tutkimus. Professorien päätehtävinä on uuden tiedon luominen tutkimuksen avulla ja sen jakaminen opetuksessa, yritysyhteistyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Jokaisen professorin ympärillä työskentelee noin kymmenen hengen tutkijaryhmä.

Tarkoituksena on, että LUT maksaa itse toisen professuurin kustannukset ja toisen rahoitus kerätään Lahden seudun elinkeinoelämältä. Yhden professuuriin vuosittaiset kustannukset ovat noin 150 000 euroa. Lahden elinvoima- ja työllisyysjaosto käsittelee maanantaina kaupungin osallistumista asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen professuurin kustannuksiin 25 000 tuhannella eurolla vuosittain vuosina 2019-2023.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto on laajentanut toimintojaan Lahdessa viimeisen parin vuoden aikana, yliopistolla on nyt kaksi kampusta, toinen Lappeenrannassa ja toinen Lahdessa. Vuonna 2019 LUT:lla on Lahdessa 170 maisteritason aloituspaikkaa ja Lahden kampuksella työskentelee noin 70 opettajaa ja tutkijaa. Lahden kampuksella on tällä hetkellä yrittäjyyden, kestävyyden ja vastuullisen liiketoiminnan sekä tietojohtamisen tutkimusta ja opetusta.