Lappeenrannan teknillisen yliopiston yksikkö vietti eilen avoimien ovien päivää ja juhlisti siten 20 vuoden taivaltaan Lahdessa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikkö, nykyiseltä nimeltään LUT Lahti, on perustettu vuonna 1996. Se on Päijät-Hämeen merkittävin yliopistotasoisen liiketoimintaosaamisen tuottaja ja tarjoaja.  Yksikön johtajana toimii professori Tuomo Uotila. LUT Lahti on yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kolmesta alueyksiköstä. Lahdessa sen toimitilat ovat Tietoportissa,  Saimaankatu 11:ssä.

LUT Lahti tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimus- ja kehittämistyötä. Tutkimustoiminta on luonteeltaan poikkitieteellistä, ja se lähestyy käytäntölähtöistä innovaatiota muun muassa innovaatiojärjestelmien, suorituskyvyn johtamisen sekä johtamisen ja organisaatiot -aiheiden näkökulmista. Yksikkö on keskittynyt käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ilmiön, menetelmien, vaikutusten ja toteuttamistapojen tarkasteluun, mutta entistä enemmän tutkimukseen on tullut mukaan myös yrittäjyystutkimus sekä kestävyystutkimus.

LUT Lahden keskeiset koulutusalat ovat kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka. Kehittämistoimien tavoitteena on yritysten, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimintaedellytysten parantaminen. Kehitystoiminta perustuu yksikön tutkimusalueisiin.

Tutustu LUT Lahden toimintaan

Käynnissä olevat hankkeet ja projektit

Vuoden 2016 julkaisut

 

""