Päijät-Hämeen kesäyliopisto Lahdessa ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto Lappeenrannassa auttavat LUT kauppakorkeakouluun pyrkiviä käynnistämällä syksyllä 2019 Kesäyliopiston LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot -kokonaisuuden.

Opintokokonaisuus toteutetaan avoimina yliopisto-opintoina yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Opetusta toteutettaessa hyödynnetään LUT kauppakorkeakoulun opetushenkilöstön lisäksi alueilla olevaa korkeakouluosaamista.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2019 – toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä enintään 60 opiskelijaa.

LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan Lappeenrannassa saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Hakuaika Kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 4.7.- 28.8.2019. Kesäyliopistoissa Lahdessa ja Lappeenrannassa toteutettaviin opintoihin otetaan yhteensä 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa