Kaikkiaan kahta avointa professuuria haki yhteensä 49 korkeatasoista hakijaa. Uusien professuurien tarkoituksena on vahvistaa LUT-kauppakorkeakoulun asemaa Lahdessa entisestään tieteellisen tutkimuksen saralla.

LUT-kauppakorkeakoulun Lahteen sijoittuvat tenure track -professuurit on täytetty. Markkinoinnin professuurissa aloittavat apulaisprofessoreina Amandeep Dhir ja Jenni Sipilä. Heidän tarkempi alansa on asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta-analytiikan professuuriin valittiin Henri Hussinki. Hänen tarkempi alansa on analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit.

Kaikki tehtäviinsä valitut henkilöt aloittavat työt Lahdessa LUTin kampuksella alkuvuodesta 2020.

Kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta

Markkinoinnin tenure track -professuuriin valittiin kaksi henkilöä.

Filosofian ja tekniikan tohtori Amendeep Dhir työskentelee parhaillaan Research Fellow-asemassa Turun yliopistossa tutkimusaiheinaan digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytyminen. Dhir on väitellyt tohtoriksi kahdesti: hänen Helsingin yliopistoon tekemänsä väitöskirja käsitteli kuluttajapsykologiaa ja Aalto-yliopistoon tekemänsä väitöskirja tietojärjestelmätiedettä. Dhir on akateemisesti erittäin aktiivinen julkaisija ja hänellä on laajat kansainväliset verkostot.

“LUTissa tutkimukseni tulee keskittymään erilaisiin kuluttajakäyttäytymisen muotoihin digitalisaation aikakaudella. Minua kiinnostaa myös paremmin ymmärtää digitalisaation synkempää puolta, kuten valeuutisten jakamista ja digitaalisten palveluiden väärinkäyttöä”, Dhir toteaa.

Kauppatieteiden tohtori Jenni Sipilä työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Mannheimin yliopistossa Saksassa. Sipilän tutkii ostokäyttäytymistä erityisesti kestävän kehityksen ja digitalisaation näkökulmasta.

LUT-yliopistolle tekemässään väitöskirjassa hän tutki sitä, kuinka kuluttajat ratkaisevat konflikteja ja tekevät ostopäätöksiä ristiriitaisissa tilanteissa.

”Tuntuu hienolta palata kotiin. LUTin kulutuskäyttäytymisen tutkimus on jatkoa kaikelle aiemmin tekemälleni. Minua kiinnostaa muun muassa se, kuinka ihmisiä ohjataan tekemään kestävämpiä valintoja esimerkiksi erilaisten applikaatioiden avulla”, Sipilä toteaa.

Liiketoiminta-analytiikan ja tiedolla johtamisen tutkimusta

Liiketoiminta-analytiikan professuuriin valittiin kauppatieteen tohtori Henri Hussinki. Hussinki työskentelee parhaillaan tutkijatohtorina LUT-yliopistossa. Hussinki on tutkinut tietojohtamista ja aineetonta pääomaa, ja teki samasta aiheesta väitöskirjansa LUT-yliopistoon.

Tulevassa apulaisprofessorin tehtävässään Hussinki keskittyy liiketoiminta-analytiikan ja tiedolla johtamisen tutkimukseen. Hän tutkii esimerkiksi sitä, menestyvätkö dataa ja analytiikkaa päätöksenteossaan hyödyntävät yritykset muita paremmin.

”Kiinnostavia kysymyksiä ovat esimerkiksi se, kuinka onnistuneissa yrityksissä analytiikkaosaamista on kehitetty ja organisoitu, ja kuinka analytiikalla ja dataperustaisella päätöksenteolla kyetään välttämään inhimillisiä vääristymiä ja niiden monistumista päätöksentekoprosessissa”, Hussinki toteaa.


Yhteensä 49 hakijaa

Kaikkiaan kahta avointa professuuria haki yhteensä 49 hakijaa.

”Hakijoiden taso oli erittäin korkea. Tästä syystä päätimme palkata markkinoinnin professuurin kaksi henkilöä”, kertoo LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Uusien professuurien tarkoituksena on vahvistaa LUT-kauppakorkeakoulun asemaa Lahdessa entisestään tieteellisen tutkimuksen saralla. Kauppakorkeakoulun luonteen mukaisesti tutkimuksen on tarkoitus olla lähellä elinkeinoelämää.

”Rekrytoinnissa haimme henkilöitä, joilla on kovat tutkimukselliset näytöt mutta myös kykyä ja halua jalkauttaa tutkimusta Lahden alueen elinkeinoelämän pariin”, Saarenketo kertoo.

LUT-kauppakorkeakoulu sai Lahden alueen elinkeinoelämältä vahvan tuen professuurien rahoitusta varten. Lahjoituksia tekivät Lahden kaupunki, Lahden Teollisuusseura ry ja sen säätiö, Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti Energia Oy, PHP Holding sekä Marjatta ja Eino Kollin säätiö. Lisäksi professuurien rahoitukseen on käytetty LUT-kauppakorkeakoulun omaa rahoitusta sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran (VITAKO) myöntämää tukea.

LUT-yliopiston tenure track -tutkijauramallissa tähdätään professorin tehtävään vaiheittaisen pätevöitymisen kautta. Kolmen nelivuotisen apulaisprofessorikauden jälkeen tutkijan on mahdollista pätevöityä professoriksi, mikäli hän menestyy järjestelmään kuuluvissa arvioinneissa.

 

Lisätietoja:

Sami Saarenketo, dekaani, LUT-kauppakorkeakoulu

+358 50 3086 181, sami.saarenketo(a)lut.fi

 

Amandeep Dhir, +358 45 1025 273, amandeep.dhir(a)aalto.fi (englanniksi)

Jenni Sipilä, +358 40 8451 76, jsipilae(a)mail.uni-mannheim.de

Henri Hussinki, + 358 40 167 81111, henri.hussinki(a)lut.fi

https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/lut-kauppakorkeakoulun-uudet-tenure-track-professuurit-lahdessa-on-taytetty-dhir-sipila-ja-hussinki-aloittavat-tyot-alkuvuodesta