Palmenian uudessa koulutuksessa tutustutaan luonnosta hyvinvointia tarjoaviin menetelmiin sekä kokonaisvaltaisen tulevaisuuskasvatuksen työtapoihin ohjaustyössä.

Luonnosta potkua ohjeustyöhön

Koulutus sosiaali,- kasvatus- ja nuorisoalan ohjaajille 13.3.–3.4.2014 Lahdessa

Ihmisen hyvinvointia edistävien luontomenetelmien käyttö on Suomessa nousussa. Luontoyhteys-menetelmillä vahvistetaan yhteyttä luontoon ja samalla omaan itseen. Tulevaisuuskasvatus vahvistaa yksilön ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä valmiuksia. Integroimalla luontoyhteysmenetelmiä ja tulevaisuuskasvatusta osaksi muuta ohjaustyötä tuetaan ja selkiytetään ohjattavien elämän suuntaviivoja ja uravalintoja.

Koulutus sisältää lähiopetuspäiviä, soveltavia tehtäviä sekä työssä oppimista.

Koulutus on osa ESR-rahoitteista Polku – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hanketta, ja sen toteuttaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Lisätietoja

Polku – Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hanke

Koulutusesite (pdf)

Projektipäällikkö Irma Tolonen, p. 050 595 8978
irma.tolonen(at)helsinki.fi

 

Luonnosta hyvinvoinnin edistäjänä erityisesti nuorille keskusteltiin myös 18.2. Fellmannian kulmassa, lue lisää