LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke pyörii jo vauhdilla. Tavoitteena ja intohimona on auttaa nuoria kohti parempaa työelämää. Nuorille tarjotaan erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä. Näitä tulevaisuuden työelämän vaatimia taitoja opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla.

Lahden kaupungin sivistyksen palvelualue osallistuu aktiivisesti työelämän tutustumiseen liittyvien jaksojen (TET ja TTO) kehittämiseen. Perjantaina 18.5. Lahden opot ja muutamia jopo-opettajia osallistuu jo toiseen TET-verstas -tapahtumaan, jossa puretaan työnantajille sekä TET:tin käyneille nuorille tehdyt haastattelut ja kyselyt sekä lähdetään tulosten pohjalta rakentamaan uutta sisältöä harjoittelujaksoihin.

Työnantajien haastattelut antavat hyvän tuntuman asenteista TET:tiläisiä kohtaan ja siitä, millaisia uudistuksia kaivataan harjoittelujaksoon. Työpaikkojen erot ovat huomattavia. Esimerkiksi päiväkodeissa näyttää olevan selkeät sävelet: oppilaat otetaan myönteisesti vastaan ja perehdytetään hyvin. Koko työyhteisö näkee tärkeänä antaa varhaiskasvatuksesta hyvä ja realistinen kuva. Myös palautteen antamiseen on selkeät ohjeet. Kaupan ala asettuu toiseen ääripäähän. Työnantajat valittavat, ettei ole aikaa opastaa nuoria ja siksi päädytään rutiinitehtäviin kuten hyllyttämiseen tai ostoskärryjen keräämiseen.

Työnantajien asenteet peilautuvat TET:tiläisten vastauksissa. Päiväkodeissa nuoret tuntevat itsensä hyödyllisiksi ja oppivat uutta. He saavat myös käyttää omaa osaamistaan kuten musiikin, kuvataiteen tai sosiaalisen median taitoja lasten kanssa. Moni puolestaan kokee turhautuneensa markettien työtehtävissä ja olleensa eristyksissä muusta työyhteisöstä.

Taide ja kulttuurialan harjoittelujaksot ovat erityisen mieluisia. Oppilaat pääsevät näyttämään omaa osaamistaan ja raportoivat oppineensa paljon uutta.  Nämä nuoret ovat usein nähneet runsaasti vaivaa päästäkseen omaa kiinnostusta vastaaviin paikkoihin.

 

 Lisätietoja

Anja Kuhalampi, projektipäällikkö
puhelin +358 50 588 0735
anja.kuhalampi(at)helsinki.fi

#luodehanke