LUMA2020- oppimisyhteisöt varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle valittu

Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama ja LUMA-keskus Suomen, 11 korkeakoulun verkoston, toteuttama LUMA-aineiden opetuksen ja oppimisen kehittämisen ohjelma alkaa syksyllä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten formaalia opetusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan tiede- ja teknologiakasvatustoimintaa. Ohjelmassa kehitetään myös kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista eri asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen uusien projektioppimismallien ja käytänteiden kautta. LUMA2020-ohjelmaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.

Mukaan LUMA-kehittämisyhteistyöhön valittiin yhteensä 161 oppimisyhteisöä. Mukana on formaaleja oppimisyhteisöjä kuten päiväkoteja, kouluja ja ammattioppilaitoksia, mutta myös vapaa-ajan oppimisyhteisöjä kuten harrastuskouluja. Kaikki mukaan valitut oppimisyhteisöt löydät ohjelman verkkosivuilta.

Tavoitteena on hyödyntää ja levittää LUMA-keskus Suomen aikaisempien kehittämisohjelmien materiaaleja ja parhaita käytänteitä. LUMA Suomi –kehittämisohjelman, LUMATIKAn ja StarT-ohjelman parhaita oppeja ja toimintamalleja kerätään ohjelmassa neljän eri teeman alle. Teemat ovat Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin). Tarkoituksena on tukea opettajien työtä uusien opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamisessa. Ohjelma tarjoaa työkaluja mm. projektioppimisen, laaja-alaisen oppimisen ja oppivan yhteisön tueksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan kuuluu kaksi vaihetta: kehittämisvaihe ja levittämisvaihe. Tuotoksena syntyy kaikille Suomen päiväkodeille ja kouluille maksuttomia kansallisia verkkokursseja ja muita virtuaalisia mahdollisuuksia kuten virtuaalikerhoja. Ohjelman puitteissa järjestetään vuosien 2019 – 2020 aikana verkossa tapahtuvaa täydennyskoulutusta ja useita alueellisia tapaamisia. Ohjelma huipentuu 16. valtakunnallisilla LUMA -päivillä Aalto-yliopistolla 3.-5.6.2020, kun oppimisyhteisöjen oppimisprojektit esitellään yleisölle.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille LUMA-oppimisyhteisöille ja antoisaa yhdessä tekemistä, oppimista ja innostusta!

 

Maija Aksela

Prof., LUMA2020-ohjelman johtaja, LUMA-keskus Suomen johtaja, Helsingin yliopisto

maija.aksela@helsinki.fi

 

Oona Kiviluoto

Projektipäällikkö, LUMA2020-ohjelma, LUMA-keskus Suomi

oona.kiviluoto@helsinki.fi