Tekniikan tohtori Helinä Melkas on nimitetty palveluinnovaatioiden professoriksi ja tekniikan tohtori Tuomo Uotila tulevaisuustiedon johtamisen professoriksi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Lahti School of Innovationin innovaatio-osaaminen vahvistuu kahdella uudella professorilla. Tekniikan tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Helinä Melkas on nimitetty palveluinnovaatioiden professoriksi ja tekniikan tohtori, filosofian maisteri Tuomo Uotila tulevaisuustiedon johtamisen professoriksi.

LUT Lahti School of Innovationin tutkimuksissa korostuvat tulevaisuuden ennakointi ja palveluinno-vaatioiden merkitys. Esimerkiksi tietotekniikan alalla rakennemuutos on ollut valtavaa, ja jotkut ovat onnistuneet ennakoimaan tulevaisuuden tuulia muita paremmin ja vastaamaan haasteisiin innova-tiivisella palvelutuotannolla.

Nimittämällä Lahteen kaksi innovaatioalan professoria LUT vastaa alueen haasteisiin. Professuureilla kehitetään alueen teollisuuden, palvelusektorin ja julkisen sektorin kilpailukykyä.

Sekä Melkas että Uotila ovat työskennelleet LUT Lahti School of Innovationissa tutkijoina vuodesta 2007. Melkas tutki väitöskirjassaan vuonna 2004 tiedon hallintaa ja laatua vanhusten turvapuhelinpalveluissa. Sen jälkeen hän on tutkinut etenkin teknologian käytön vaikutuksia palveluorganisaatioissa, asiakkaita innovaattoreina palvelumarkkinoilla sekä tiedon muuntumisen prosesseja innovaatioverkostoissa.

Uotilan vuonna 2008 tarkastettu väitöskirja käsitteli ennakointitoiminnalla hankitun tiedon hyödyntämistä alueellisissa innovaatioprosesseissa. Sen jälkeen Uotila on tutkinut etenkin organisaatiotasolla tapahtuvan ennakoinnin ja organisatorisen oppimisen välistä kytkentää ja ennakoinnin ja tiedon laadun välistä yhteyttä. Hän on myös jatkanut alueelliseen innovaatioympäristöön liittyvää tutkimusta.

Professorina Melkas toimii samalla LUT Lahti School of Innovationin tuotantotalouden vastuualueen esimiehenä. Uotila puolestaan jatkaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa pääasiallisesti Lahdessa, mutta toimii samalla LUT:n tuotantotalouden laitoksen tieto- ja kustannusjohtamisen laboratorion esimiehenä.

Lisätietoja: dekaani, professori Vesa Harmaakorpi, p. 040 575 1965