Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) hallitus on päättänyt edetä Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n (LAMK) siirtymisessä LUT:n omistukseen. Omistusjärjestely tehdään samalla tavalla kuin Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) kanssa.

Tarkoitus on muodostaa konserni, jossa ammattikorkeakouluista tulee LUT:n tytäryhtiöitä. Tavoitteena on muodostaa uudenlainen, kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään sekä yliopiston että ammattikorkeakoulujen osaamista ja luodaan vahvaa vaikuttavuutta myös elinkeinoelämään.

Omistusjärjestelyssä Lahti lahjoittaa yhden LAMK:n osakkeen LUT:lle ja sen jälkeen kuntien osakeomistus muunnetaan pääomalainaksi. Näin LUT jää LAMK:n ainoaksi omistajaksi, ja järjestelyllä ei ole vaikutusta kuntien taseeseen.

LAMK:n nykyisistä omistajista Lahden kaupunki on jo päättänyt hyväksyä järjestelyn, samoin Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä. Hollolan ja Orimattilan kunnanhallitukset ovat käsitelleet asiaa, ja se on menossa niiden valtuustoihin. Heinolan kunnanvaltuustossa asia on huhtikuun lopulla.

Omistuksen siirtymisen ehtona on muun muassa se, että järjestelystä ei seuraa LUT:lle tai LAMK:lle merkittäviä eläkevastuita. Se edellyttää ns. Keva-lain voimaantuloa.

LUT ja Lahden kaupunki ovat myös neuvotelleet uudistetun yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan LUT muuttaa Lahdessa Niemen kampusalueelle. Yliopisto sitoutuu siihen, että ulkoisen rahoituksen salliessa professoreiden määrää lisätään 6,5:stä kymmeneen, ja heidän ympärilleen muodostetaan tutkimusryhmät. DI- ja KTM-ohjelmien aloituspaikat Lahdessa nostetaan yhteensä 120 paikkaan vuodessa. LUT tarkastelee brändiään uuteen tilanteeseen sopivaksi. Lahti sitoutuu siihen, että kaupungin rahoitus LUT:n Lahden toiminnoille pysyy vähintään vuoden 2016 tasolla, eli 800 000 eurossa per vuosi.

Konsernissa kaikki korkeakoulut toimivat autonomisesti. LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK puolestaan antaa työelämälähtöistä koulutusta sekä tekee soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Konsernilla on tarkoitus olla yliopistokampukset Lappeenrannassa ja Lahdessa.

 

Lisätietoja:

LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö, 050 3876120, tuomo.ronkko(at)tejusa.fi

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT. Trailblazer-strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä: Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan taantua maailman takapihaksi? Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaajahengessä. Olemme maailman parhaiden yliopistojen joukossa (Times Higher Education ja QS -rankingit). Olemme kooltamme kompakti ja toiminnaltamme keskittynyt. Yhdistimme tekniikan ja talouden edelläkävijänä jo vuonna 1969. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta.