Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan rakenne muuttui vuodenvaihteessa. Yliopistolla ei enää ole ainelaitoksia, vaan rakenne muuttui tutkimus- ja koulutusohjelmapohjaiseksi. Lahden henkilökunta kuuluu Ekosysteemit ja ympäristö –tutkimusohjelmaan.

Ohejlman johtajana toimii yliopistonlehtori Sirkku Manninen Viikistä ja ohjelman varajohtaja ja tieteellinen johtaja on professori Heikki Setälä, joka työskentelee Lahden kampuksella.

Tutkimusohjelman lisäksi tiedekunnassa on koulutusohjelmia, joilla on omat vastuuhenkilönsä. Lahdessa järjestettävä ympäristöekologian opetus liittyy kahteen koulutusohjelmaan:

Ympäristötieteiden kandidaattiohjelma

ja

Ecosystem change and Global Sustainability  (ECGS) -maisteriohjelma

 

Entisen ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osaston väen tavoitat jatkossakin Niemeen kampukselta osoitteesta:

Helsingin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Ekosysteemit ja ympäristö

Niemenkatu 73, 15140 Lahti