Lahti Venture Program on koulutusohjelma, joka tuo yhteen Lahden seudulla toimivat kärkiyritykset ja nuoret osaajat. Ohjelman pohjautuu tavoitteeseen alueen liiketoiminnan kasvusta, kehittymisestä ja uudistumisesta. Tahdomme auttaa Lahden seudun yrityksiä uusiutumaan ja kehittämään toimintaansa innovatiivisten ratkaisujen avulla sekä tarjota opiskelijoille tilaisuuden kehittää osaamistaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Lahti Venture Program on kahden kuukauden ohjelmamuotoinen opintokokonaisuus, jonka aikana monialaiset opiskelijatiimit etsivät ja kehittävät ratkaisuja alueen yritysten liiketoimintahaasteisiin. Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat saavat sparrailua ja koulutusta niin alueen yritysten edustajilta kuin yrittäjyyden asiantuntijoidenkin tahoilta. Ohjelman aikana perehdytään liiketoiminnan eri osa-alueisiin aina liikeidean muodostuksesta asiakastarpeiden kartoitukseen ja idean kaupallistamiseen.

Ohjelma huipentuu joulukuussa Best Business Concept -kilpailuun, josta kärkiyritykset valitsevat parhaat ideat jatkamaan yhteistyötä kanssaan. Voittajajoukkueelle on luvassa rahallinen palkkio, jonka lisäksi opiskelijoille voi avautua harjoittelu/työpaikkoja yrityksissä.

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille huikean tilaisuuden luoda kontakteja ja verkostoja alueen kärkiyrityksiin, rakentaa tulevaisuuden polkua työelämään ja kehittää omaa liiketoimintaosaamista.

Ohjelman laajuus on 5 opintopistettä. Ohjelman toteutuskieli on englanti. Ohjelma on suunnattu Lahden ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Hae ohjelmaan linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89259/lomake.html

Ohjelman hakuaika päättyy 30.9.2018. Ohjelmaan valituille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Lahden Yliopistokampus / Helsingin yliopisto
Kaisa Vuorivirta, asiantuntija
puh. +358 (0)50 316 0528, kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi

 

Kotisivut           https://lahtiventureprogram.com/

Facebook         https://www.facebook.com/lahtiventureprogram/

 

LAHTI VENTURE PROGRAM – NEW OPPORTUNITIES FOR STUDENTS

Lahti Venture Program is an educational program based on an idea of growth, development and renewal. The program aims to help the companies in Lahti region to renew and develop their operations through innovative solutions, using the latest and most up-to-date skills of the university students.

Lahti Venture Program is a two-month course during which multidisciplinary student teams seek and develop solutions for the business challenges of companies operating in the region. Over the course of the program, the students will receive sparring and training from representatives of local companies and entrepreneurship experts alike. The program familiarises the students with different aspects of business operations, from forming a business idea to charting customer needs and commercialising the idea.

The program culminates in the Best Business Concept competition, from which the top companies select the best ideas for further co-operation. The winning team will be awarded a monetary prize, in addition to which the students may acquire traineeships/jobs at the companies involved.

The program is an amazing opportunity to create contacts and networks with top companies in the region, build your path into future working life and develop your business know-how.

The program is worth 5 credits and it’s carried out in English. The program is designed for students of Lahti University of Applied Sciences, Lappeenranta University of Technology and the University of Helsinki.

You can apply to the program through the link: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89259/lomake.html

The application period will end on 30 September 2018. All students chosen for the program will be informed personally.

Additional information:  

Lahti University Campus / University of Helsinki
Kaisa Vuorivirta, specialist
tel. +358 (0)50 316 0528, kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi