Yliopistojen Lahdessa tekemä tutkimustyö tuotti vuonna 2021 ennätysmäärän vertaisarvioituja julkaisuja ja tohtorintutkintoja. LUT-yliopiston voimakkaan kasvun myötä myös opiskelua koskevat tunnusluvut osoittavat ylöspäin.

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö kerää vuosittain tietoa yliopistojen toiminnasta Lahden alueella. Tietoja toimittavat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto. Keväällä valmistuivat vuotta 2021 koskevat tiedot.

Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston Lahden toimintojen kokonaisvolyymi oli edellisten vuosien tapaan noin kymmenen miljoonaa euroa. Suurimpina rahoittajina toimivat yliopistot ja valtio. Myös Lahden kaupunki on merkittävä toiminnan rahoittaja.

Vuosi 2021 oli tutkimuksesta kertovien lukujen valossa yliopistoille erinomainen. Vertaisarvioituja julkaisuja tuotettiin peräti 270, mikä on lähes sata enemmän kuin edellisen vuoden aiempi ennätys. Tohtoreita valmistui 15, mikä on myös enemmän kuin kertaakaan aiemmin.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi oli noin 4,4 miljoonaa euroa, mikä jatkaa viime vuosien hyvää trendiä, vaikka vuoden 2020 huippulukemista tultiinkin hieman alaspäin. TKI-toiminnalla on vahvat sidokset alueen elinkeinoelämään ja yliopistot tekivätkin yhteistyötä lähes 150 yrityksen kanssa.

”Opetustarjonnan laajentuminen ja tutkimuksen monipuolistumisen kertovat osaltaan niistä hyvistä näkymistä, joita Lahdella on edessään yliopistokaupunkina. Yliopistojen yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on tärkeää ja sitä tehdäänkin niin opiskelijaprojektien, lopputöiden kuin tutkimushankkeidenkin kautta,” kertoo Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri Minna-Maija Salomaa.

LUT-yliopiston viime vuosien panostukset Lahdessa järjestettäviin koulutusohjelmiin näkyvät myös tilastoissa. Sekä valmistuneiden kandidaattien että valmistuneiden maistereiden tai diplomi-insinöörien määrä on nousu-uralla, vuonna 2021 käytiin jo ennätyslukemissa. Yhteensä yliopisto-opiskelijoita on Lahdessa hieman alle 800.

Yliopistojen päätoimisten työntekijöiden lukumäärä Lahdessa nousi edelleen ja on nyt yli 230. Valtaosa henkilökunnasta työskentelee Niemen kampuksella.

Lisätietoa

Lataa diaesitys Lahden yliopistotoiminnan luvuista

Minna-Maija Salomaa, pääsihteeri, Lahden Yliopistokampus
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi
+358 50 595 8953

Ilmari Pirkkamaa, asiantuntija, Lahden Yliopistokampus
ilmari.pirkkamaa@lahdenyliopistokampus.fi
+358 50 465 5468