Byrokraattien ylimmäiset käskyt ja älät koottiin yhdeksi oppimateriaaliksi

Bykälät-materiaalipankki innostaa parempaan vuorovaikutukseen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) LUT Lahden yksikössä on kehitetty uudenlaista oppimateriaalia asuinalueiden kehittämistyötä tekeville. Työn tuloksena syntyi virtuaalinen Bykälät-materiaalipaketti, jonka avulla asuinalueiden uudistamiseen tähtäävät prosessit voidaan toteuttaa sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Bykäliä on luotu osallistavassa yhteistyössä asuinalueiden kehittämistyössä toimivien virkamiesten, tutkijoiden ja asuinalueiden asukkaiden kanssa. Hankkeessa on ollut mukana muun muassa Tampere, Pori, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta.

“Kaupunkeja valittaessa kiinnitimme huomiota hyviin käytänteisiin ja kaupungin kokoon: halusimme mukaan erikokoisia ja tyylisiä kaupunkeja. Tutkimissamme kaupungeissa oli myös meneillään jokin asuinalueiden kehittämiseen liittyvä hanke, joka sopi meidän kontekstiimme ja johon osallistettiin kaupunkilaisia”, kertoo erikoistutkija Lea Hennala.

Menetelminä kehitystyössä käytettiin haastatteluja, teatterisessioita sekä osallistavia työpajoja. Hankkeessa saadut tutkimustulokset on muunnettu videoiden, teatterillisten kohtausten, kuunnelmien ja sarjakuvien muotoon. Materiaalia on tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä mm. Lahden kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

“Annoimme nuorille vapaat kädet kuvien ja sarjakuvien tekoon. Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä nuorisopalveluiden kanssa aiemmista hankkeista ja olemme halunneet omalta osaltamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä”, Hennala sanoo.

Bykälien tyylilaji perustuu parodiaan ja karnevalismiin. Tarkoituksena on tehdä kehittämistyön problematiikka näkyväksi ja saada käyttäjä reagoimaan ja ajattelemaan. Oppimateriaalissa törmää mm. kehotuksiin ”Väistele asukasta”, ”Piiloudu ja siiloudu” ja ”Hällävälitä!”.

”Olemme hyödyntäneet oppimateriaalissa myös provokaatiota. Perinteisesti provokaatiolla haetaan negatiivisia reaktioita, kun taas Bykälillä haemme pääasiassa positiivisia reaktioita; naurua, huvitusta tai hämmennystä – se johtaa toivottavasti myös muutokseen tekemisen tavoissa”, kertoo projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen.

Kaikki materiaali on koottu Bykälät-verkkosivustolle: https://bykalat.wordpress.com/ . Taustatyönä tutkijaryhmä kartoitti hankkeessa mukana olleiden kaupunkien kotisivujen asukaslähtöisyyttä sekä sivujen tarjoamia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Erikoistutkijoiden Mirva Hyypiän ja Satu Parjasen mukaan huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten kaupungit hyödyntävät sosiaalista mediaa kotisivuillaan ja mitä sosiaalisen median kanavia kaupungeilla on käytössään.

”Kävimme kaupunkien sivuja ja somekanavia läpi löytääksemme toimivimmat ratkaisut, millä asukkaat saadaan osallistettua. Olemme hyödyntäneet näitä käytänteitä Bykälät-verkkosivustolla sillä ajatuksella, että kuka tahansa voisi saada tästä jotakin – myös muut kuin asuinalueiden kehittäjät”, sanoo Parjanen.

Bykälät – Byrokraatin ylimmäiset käskyt ja älät -oppimateriaalihanke kuuluu ympäristöministeriön koordinoimaan Asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013–2015. Ohjelmassa asuinalueiden elinvoimaa on edistetty yhteistyössä ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäasiainministeriön toimenpitein.

Lisätietoja

https://bykalat.wordpress.com/

Erikoistutkija Lea Hennala

p. 040 558 4879

lea.hennala(at)lut.fi