Lahden kaupungin Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus on yhdessä kiinteistöyhtiö Lahden Tiedepuiston kanssa ideoinut korkeakouluopiskelijoille tammikuussa 2022 alkavan Carbon Neutral Science Park -haastekilpailun, jonka tavoitteena on eri alojen opiskelijoita törmäyttämällä löytää kiinteistöyhtiölle energiaa säästäviä ja hiilineutraalisuutta edistäviä ratkaisuja ja innovatiivisia avauksia.

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä kilpailussa opiskelijat haastetaan kehittämään Lahden Tiedepuiston kiinteistöä ja toimintoja vähähiilisemmiksi. Monialaiset opiskelijatiimit saavat ideointinsa tueksi sparrausta mentoreilta ja pääsevät kuulemaan asiantuntijaluentoja. Parhaita ideoita on tarkoitus hyödyntää käytännössä ja ne palkitaan rahapalkinnoin.

– Opiskelijat saavat kilpailussa arvokasta kokemusta aidon hiilineutraaliushaasteen ratkomisesta, kuvaa Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen johtaja Juhani Pirinen.

Tammikuun lopulla alkavaan kilpailun käytännön toteutuksesta vastaa Lahden Yliopistokampus. Kilpailu noudattaa alueella hyväksi havaittua Lahti Venture Program –haastekisakonseptia. Mukaan on ilmoittautunut mm. kemiantekniikan, energiatekniikan ja ympäristöalan opiskelijoita.

–Toivomme mukaan laajasti eri alojen opiskelijoita. Näin saamme erilaisia ratkaisuehdotuksia, myös uudenlaisia ja odottamattomia. Kilpailun juryhan ottaa huomioon myös ratkaisujen innovatiivisuuden, kertoo Lahden Tiedepuiston kiinteistöpäällikkö Jesse Reponen.

Kilpailun tavoite ja teema istuvat hyvin Lahden alueelle, jossa kestävät ratkaisut nähdään myös liiketoimintamahdollisuuksina.

– Hiilineutraalimpi Tiedepuisto on houkutin uusille vuokaralaisille ja istuu linjakkaasti koko Niemen alueen kehittämiseen, sanoo asiantuntija Kaisa Vuorivirta Lahden Yliopistokampukselta.

Lisätietoja

Kaisa Vuorivirta, Lahden Yliopistokampus
+358 50 3160528
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi

Kilpailun verkkosivut

Lahden Tiedepuisto

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus