– Yliopistoasiantuntijoita lukioiden oppitunneille

Lahden yliopistokeskus ja Lahden kaupungin lukiot ovat tiivistäneet yhteistyötään kuluvana vuonna. Marraskuussa allekirjoitettu yhteistyösopimus tuo yliopisto-opintoja valittavaksi lukiolaisille, tekee yksinkertaiseksi yliopistojen asiantuntijoiden luennointivierailut lukioihin sekä tehostaa tiedon välitystä ja tarjoaa lukioiden opettajille uusia koulutusmahdollisuuksia.

Yhteistyösopimuksen mukainen asiantuntijaverkoston toiminta sekä avoimen yliopiston kurssien tarjoaminen lukiolaisille ovat jo konkreettisesti käynnistyneet. Alkusyksystä oli tarjolla Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toisen kotimaisen kielen kurssi ja joulukuun alussa on käynnistynyt johdatus oikeustieteeseen -kurssi. Yliopistokeskuksessa on koottu asiantuntijaverkosto, johon on ilmoittautunut n. 30 professoria, tutkijaa tai muuta asiantuntijaa.

Lukioiden opettajat voivat pyytää asiantuntijapuheenvuoroja oppitunneilleen. Ensimmäinen asiantuntijaverkoston mukainen luento toteutuu maanantaina 12.12.2011, kun Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin tutkija Satu Parjanen menee kertomaan Salpausselän lukion terveystiedon tutkimuskurssilaisille tutkijan työstä.


Lisätietoja Lahden yliopistokeskuksen ja Lahden sivistystoimialan yhteistyöstä

Lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330
Lahden kaupunki, Sivistystoimiala

Pääsihteeri Senja Jouttimäki, p. 050 595 8953
Lahden yliopistokeskus

Lisätietoja 12.12.2011 lukiovierailusta
Tutkija Satu Parjanen, p. 040 077 9894
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innnovation

Opettaja Maija Halmetniemi, p. 050 3111 591
Salpausselän lukio