Vuosi 2014 oli yhteistyön ja rakenteellisen uudistuksen aikaa.

Vuonna 2014 tuli kirkkaasti näkyviin, että yliopistojen toiminta Lahden Yliopistokampuksella on entistä enemmän integroitunut osaksi yliopistojen muita kampuksia.

– Tämä on vahvuus, joka mahdollistaa yliopistollisen osaamisen laajamittaisen ja monipuolisen hyödyntämisen yhteistyössä tiedekuntien ja muiden yksiköiden kanssa, totesi pääsihteeri Senja Jouttimäki.

Lahden Yliopistokampuksen 12-sivuinen toimintakertomus on verkkosivuilla, sitä on myös pyynnöstä jaossa painettuna versiona.

Liikevaihto vuonna 2014 yli 10 M€, opiskelijoita noin 2300 ja henkilökuntaa vuoden lopussa noin 130.