Palmenian Lahden yksikössä työstää väitöskirjatyötään nyt kahdeksan projektitutkijaa.

Lahden Tutkijapraktikum -toiminta käynnistyi syksyllä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Tutkijapraktikumin tavoitteena on yhdistää tutkimusosaamista alueellisiin kehittämistarpeisiin uutta luovalla tavalla.

Palmenian Lahden alueyksikkö toteuttaa Tutkijapraktikumia yhteistyössä Helsingin yliopiston ainelaitosten kanssa. Tällä hetkellä yhteistyössä ovat mukana filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, opettajankoulutuslaitos ja sosiaalitieteiden laitos. Tutkijapraktikumissa työskentelee vuonna 2012 kahdeksan em. ainelaitoksia edustavaa väitöskirjaansa valmistelevaa tutkijaa.

Maanantaina 13.2.2012 järjestetyssä seminaarissa kohtasivat nämä tutkijat ja alueen käytännön toimijat. Seminaarissa esiteltiin Tutkijapraktikum toimintamallia ja kuultiin Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupungin tarpeista ja toiveista alueelliseen tutkimustoimintaan.

Lahden Tutkijapraktikum liittyy Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa käynnissä olevaan EAKR-osarahoitteiseen Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta – tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä –osaprojektiin.

Lisätiedot:
johtaja Juha-Pekka Liljander p. 050-5735165
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahden alueyksikkö

Linkki hankkeen blogiin ja lsiätietoja tapahtumasta http://rajapinta.blogspot.com/2012/02/tutkijat-ja-alueen-toimijat-kohtasivat.html

Tutustu tutkijapraktikumilaisiin: http://rajapinta.blogspot.com/p/tutkijapraktikum.html