13. Lahden tiedepäivä järjestetään 10.11.2015 Fellmanniassa ja tiedeyhteisöltä pyydetään ehdotuksia ohjelmaan

Lahden tiedepäivä Lahti Science Day on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Teemaryhmiin tarjottujen esitysten lisäksi tiedepäivään kuuluvat perinteisesti laajemmat esitelmät tiedeyhteisön ajankohtaisista aiheista. Lukiolaisille (abiturientit) on jo perinteisesti oma ohjelmansa, johon voi myös tarjota esitystä.

Abstraktiehdotukset lähetetään viimeistään 4.9.2015 sähköisellä lomakkeella.

Abstraktiehdotuksiin perustuvien Tiedepäivän teemaryhmien aihepiirit ovat:

• innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja liiketoiminta

• hyvinvointi, kulttuuri ja liikunta

• ympäristötutkimus ja –teknologia sekä muu tekniikka

• muotoilu ja viestintä

• opetuksen ja koulutuksen kehittäminen

• erityisteemoja vuonna 2015 ovat osallistaminen ja digitalisaatio, avoin tiede ja tutkimus, erilaiset oppimisen menetelmät ja korkeakoulu-työelämäyhteistyö

Esitystä voi tarjota myös erilaisista tutkimusmenetelmistä, esimerkiksi taidelähtöiset tai innovatiiviset menetelmät. Esitystavaksi voi ehdottaa myös posteria tai jotakin muuta esitysmuotoa.

Vuosittaisen tiedeseminaarin järjestävät Lahden Yliopistokampus, Lahden ammattikorkeakoulu ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö.

Lue lisää www.lahdentiedepaiva.fi

tai siirry suoraan abstraktipyyntöön verkossa