Lahden Junnuyliopiston toiminnan jatkoksi sopiva ympäristöestetiikan johdatuskurssi herätti lukiolaiset ajattelemaan esteettisen ulottuvuuden merkitystä arkielämässä. Kurssin ovat kehittäneet Helsingin yliopiston tutkijat.

Pilottikurssilla pohdittiin keskustelujen ja konkreettisten tehtävien avulla sitä, mikä omassa lähiympäristössä on kaunista ja mikä kaikki arvonmuodostukseemme vaikuttaa. Ympäristön esteettisten ja eettisten arvojen suhteeseen opiskelijat perehtyivät muun muassa nurmikkoja koskevan argumentaatioharjoituksen avulla.

Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva ainutlaatuinen tiedekasvatuspolku, jonka toiminta koskee kokonaisia ikäluokkia. Toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampus.

Neljään opetuskertaan jakautuvan kurssin tavoitteena on perehdyttää nuoria esteettiseen ja kriittiseen ajatteluun erityisesti luonnonympäristöjä koskien. Pilotoitu kurssimateriaali tuntuikin provosoivan ajattelua, sillä se koettiin paikoitellen vielä turhan teoreettisena runsaasta toiminnallisuudestaan huolimatta.

”Olemme halunneet tarjota ajattelulle myös haastetta,” sanoo opetus- ja oppimateriaalin toinen kehittäjä, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tom Lammi.

Tässä mielessä pilotin voi sanoa onnistuneen hyvin, sillä suuri osa opiskelijoista koki kerätyn palautteen perusteella tulleensa ajatelleeksi kurssin aikana jotain ihan muuta kuin mitä yleensä. Kiitosta pilotoitu johdatuskurssi sai myös sen opettajilta, Lahden lukio Gaudian kuvataiteen opettajilta Taina Laakkoselta, Kari Maliselta ja Ulpu Korkeamäeltä, jotka kertoivat kurssin tukevan hyvin esimerkiksi kestävyystematiikan käsittelyä kouluympäristössä.

”Tämä tukee arkiseen elämään liittyvää herkistymistä, sitä että alkaa kokea ja havaita asioita arjessa vähän toisin,” Laakkonen totesi pilotista antamassa palautteessaan.

Saadun palautteen perusteella kurssi myös antoi avaimia nuorten osallistamiseen tarjoamalla aikaa ja ohjeistusta kokemukseen liittyvien käsitteiden ja sanojen jakamiseen puolin ja toisin. Nyt toteutettua pilottimateriaalia sovellettiin samalla joustavasti osana Lahden osallistavan budjetoinnin hanketta, jossa lukiolaiset osallistuvat lähiympäristönsä viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Valmis pilotoitu aineisto ei kuitenkaan vielä ole.

”Olemme pyrkineet laatimaan materiaalin, joka on kenen tahansa opettajan helppo ottaa opetukseen. Nyt toteutettu pilotti osoitti, että opetusmateriaali on sovellettavissa myös lukioon, vaikka suunnittelimmekin sen yläkoulun puolelle. Pilotin pohjalta pystymme entistä paremmin skaalaamaan opetusmateriaalia,” sanoo Lahden yliopistokampuksen koordinaatioyksikön asiantuntija Noora-Helena Korpelainen, joka on Lammin ohella toinen opetusmateriaalin kehittäjistä. Korpelainen ja Lammi toivovat, että kurssi pilotoidaan jatkossa myös yläkoulun puolella ja myös muiden kuin kuvataiteen opettajien toimesta.

Ympäristöestetiikkaa yläkoulussa -opetuskokonaisuus pilotoitiin helmi-huhtikuussa 2023 Lahden lukio Gaudiassa osana kuvataideopetusta. Pilottiin osallistui noin 30 opiskelijaa. Kurssia suunnitellaan yhteistyössä Lahden Junnuyliopiston, Lahden yliopistokampuksen ja Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan kanssa.

Lisätiedot

Noora-Helena Korpelainen

asiantuntija, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

noora.korpelainen@helsinki.fi

+358 50 590 8013