Lahden JunnuYliopisto on tiedekasvatuspolku, joka tarjoaa innostavia oppimiskokemuksia tieteen ja tutkimuksen parissa varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.

Yliopistokaupunki Lahti haluaa innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria kriittiseen ajatteluun sekä herätellä kiinnostusta tieteeseen ja korkeakouluopintoihin.

Lahden JunnuYliopisto -opinnot kattavat kokonaisia ikäluokkia. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan alkuvaiheessa kaupungin esikoululaisia, kolmas-, viides-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia sekä lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita.

Tiedettä Lahden kaikkien korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyönä

Lahden JunnuYliopisto -toimintaa toteuttavat Helsingin yliopisto ja Päijät-Hämeen LUMA-keskus, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden kaupunki. Toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampus.

– On valtakunnallisesti ainutlaatuista, että JunnuYliopisto-toimintaan osallistuu näin monta korkeakoulutoimijaa yhteistyössä kaupungin kanssa ja että opinnot toteutetaan osana varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmia, iloitsee pääsihteeri Minna-Maija Salomaa Lahden Yliopistokampukselta.

Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Granqvist toteaa, että Lahden JunnuYliopisto kasvattaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita.

Salomaan mukaan toiminnassa näkyy myös se, että Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021.
– Johtavassa ympäristökaupungissa Lahden JunnuYliopiston sisältökärkiä ovat ympäristöasiat ja kestävä kehitys.

Eskarilaiset tutkivat vettä ja lukiolaiset ympäristökatastrofia

JunnuYliopiston ensimmäisenä pilottina on alkamassa esikoululaisten vesitutkimukset Hennalan, Leikkituvan ja Villähteen päiväkodeissa. Toinen pilotointi käynnistyy keväällä, kun lukion toisen vuosikurssin opiskelijat ryhtyvät pelillisin keinoin ratkaisemaan ympäristökatastrofihaastetta.

Elokuusta 2021 alkaen kaikki kaupungin päiväkotien esikoululaiset pääsevät vesitutkijoiksi. Esikouluikäisten vesitutkimus sisältää kuusi erillistä työkokonaisuutta.

– Töiden tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että puhtaalla vedellä on keskeinen merkitys kaiken elämän ylläpitäjänä yhteisellä maapallollamme. Tätä havainnollistetaan lasten kanssa keskustelemalla, pohtimalla sekä tekemällä yksinkertaisia tieteellisiä kokeita, kuvailee Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinaattori Tarja Kariola.
– Lapsen kokemus tutkijana toimimisesta, välineistö ja kokeet saattavat sytyttää kestävän ja kantavan kipinän tieteen pariin.

Eskariryhmät saavat käyttöönsä tutkimuslaatikon, joka sisältää selkeät ohjeet sekä tarvikkeet kuuteen erilliseen vesitutkimustyöhön.

Tiedeopintoja peruskoulun neljälle ikäluokalle

Suunnitteluvaiheessa ovat kolmasluokkalaisten kiertotaloustyö, viidesluokkalaisten ohjelmointikokonaisuus sekä kahdeksasluokkalaisten hiilijalanjälkiaihe. Valmiina osiona JunnuYliopistoon liitetään jo pari lukuvuotta pyörinyt yhdeksäsluokkalaisten vierailuohjelma Tiedeluokka SOLUssa.

Seuraavien kuukausien aikana tiedeopintokokonaisuuksien suunnittelua jatketaan. Sisältöihin ja toteutukseen perehdytään yhdessä opetushenkilöstön kanssa.

Lahden JunnuYliopistolle on avattu verkkosivut osoitteessa www.lahdenjunnuyliopisto.fi.

Lisätietoja

Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampus
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi tai p. +358 50 595 8953

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, Lahden kaupunki
tiina.granqvist@lahti.fi tai p. +358 50 383 6574

Kuvat Ville Heiskanen