Neljä lahtelaista 9-luokkaa osallistuu parhaillaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kaupunkilaisnuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimuksessa selvitetään, miten osallistuminen luontoharrastuksiin vaikuttaa nuorten elimistön mikrobistoon, hyvinvointiin ja luontoyhteyteen. Lisäksi selvitetään, voidaanko digitaalisia pelejä hyödyntämällä houkutella nuoria luontoon.

Helsingin yliopiston tutkimus perustuu viimeaikaiseen näyttöön siitä, että laaja altistuminen luonnon monimuotoiselle mikrobistolle suojaa immuunijärjestelmän häiriöiltä kuten allergioilta. Vertailtavana on kolme ulkoilumuotoa: retkeily, geokätköily ja kävelyä edellyttävien mobiilisovellusten pelaaminen. Yksi luokka toimii tutkimuksen kontrolli- eli verrokkiryhmänä.

”Aiemmin on tutkittu asuinympäristön ja päiväkotipihojen vaikutusta elimistön mikrobistoon ja immuunijärjestelmän toimintaan. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, voiko lyhytaikainen mutta toistuva luonnossa virkistäytyminen vaikuttaa myönteisellä tavalla elimistön mikrobistoon,” kertoo akatemiatutkija Riikka Puhakka Helsingin yliopistosta.

Tutkimukseen osallistuvat luokat Salpausselän ja Mukkulan kouluista, Lahden yhteiskoulusta ja Steiner-koulusta.

Luontokosketuksen vaikutuksia elimistön mikrobistoon tutkitaan keräämällä nuorilta ihon sively- ja sylkinäytteitä. Vaikutuksia koettuun hyvinvointiin ja luontoyhteyteen tutkitaan kysely- ja haastatteluaineiston perusteella.

Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Samaan aikaan luonnon monipuoliset hyvinvointihyödyt tunnistetaan yhä paremmin. Nuoria luontoon vietäessä voidaan hyödyntää esimerkiksi seikkailukasvatuksen menetelmiä.

”Kokemukseni perusteella luontoympäristössä toimiminen lisää oppilaiden yhteistoiminnallista ongelmanratkaisukykyä, mahdollistaa kokonaisvaltaisia aistikokemuksia ja palauttaa arjen teknologisesta kuormituksesta. Uusia retkeilytaitoja oppiessaan nuoret saavat minä-pystyvyyden tunnetta kohottavia onnistumisen kokemuksia,” kertoo kolmen päivän vaellusta Repoveden kansallispuistossa ohjaava luontoliikunnan opettaja Paavo Heinonen Suomen Urheiluopistolta Vierumäeltä.

NATUREWELL-tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia, ja se on osa dosentti, FT Riikka Puhakan akatemiatutkijan hanketta (2019–2024). Aktiviteettien ohjauksen toteuttavat: Suomen Urheiluopisto, Lahden kaupungin Luontokoulu Kaisla, Suomen Diakoniaopisto, LUT-yliopiston Lahden kampuksen innovaatiotutkimusryhmä ja Chesterin yliopiston The Centre for Research into Education, Creativity and the Arts through Practice (RECAP). 

Tutkimus on osa Päijät-Hämeen alueen 10-vuotista Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa, jossa yhdistetään alueen terveys- ja ympäristötavoitteet. Ohjelman tehtävänä on muun muassa edistää ihmisten monipuolista yhteyttä luontoon. 

Lisätietoja

Akatemiatutkija, dosentti Riikka Puhakka
Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus
riikka.puhakka@helsinki.fi
050-3199363