Ilmoittautuminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston Controllerin erikoistumisopintoihin on alkanut.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen Controller 9 -ohjelmaan ilmoittautuminen on alkanut. Controllerin erikoistumisopinnot 35 op on tarkoitettu muun muassa taloushallinnon ammattilaisille tai talousasioista kiinnostuneille, jotka haluavat edetä urallaan tai kehittyä taloushallinnon asiantuntijoiksi.

Ohjelman moduuleita ovat Yrityksen kirjanpito, Kustannusjohtaminen yrityksessä, Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi, Tilinpäätösanalyysi, Tilinpäätössuunnittelu sekä Yrityksen rahoitus. Controllerin erikoistumisopinnoissa on 32 lähipäivää ja ne ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin Lahdessa.

Ohjelmaan voi ilmoittautua 11.9.2012 asti, mutta yksittäisiin moduuleihin on mahdollista ilmoittautua vielä ohjelman käynnistyttyä.

Lisätietoja: http://developmentcentre.lut.fi/koulutukset.asp?kid=2579

sekä info.koke(at)lut.fi