Seuranta kertoo: päijäthämäläiset voivat entistä paremmin

Vanhuusikä muutoksessa -julkaisu tarjoaa kokonaiskatsauksen Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksen keväällä 2012 päättyneen tiedonkeruun tuloksiin. Siinä kuvataan ikääntyvän väestön elinoloja vuonna 2012 ja niissä vuosina 2002-2012 tapahtuneita muutoksia.

Tutkimuksessa on seurattu kymmenen vuoden välein syntyneitä ikäryhmiä. Seurantatutkimukseen vuosina 2002 ja 2012 vastanneet ikäryhmät edustavat neljää ikäryhmää (52-56-, 62-66-. 72-76- ja 82-86-vuotiaita). Tämä mahdollisti tarkastella mitä tapahtuu, kun tutkittavat ihmiset vanhenevat, miten kuva ikääntyvistä muuttuu, kun uudet ikäluokat tulevat tiettyyn ikään.

Julkaisussa analysoidaan ikääntyvien päijäthämäläisten elinympäristöä, sosiaalisia suhteita, harrastuksia, elintapoja, terveyttä, koettua hyvinvointia sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja palveluja koskevia mielipiteitä.

Päijäthämäläisten ikäryhmien vertailu antaa pääosin positiivisen ja tulevaisuudenuskoa vahvistavan kuvan vanhenemisesta. Elämään ollaan entistä tyytyväisempiä, terveys ja toimintakyky ovat kohentuneet, lääkärillä käydään aikaisempaa vähemmän, suvaitsevaisuus on lisääntynyt ja tietotekniikan kehityksessäkin on pysytty aika hyvin mukana.

Tutkimuksen tarkoituksena on vastata alueellisiin tiedontarpeisiin ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä. Uudet näkökulmat ja toimintaotteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen antavat Päijät-Hämeelle loistavat mahdollisuudet olla tulevaisuudessakin muutoksissa mukana – jopa luomassa jotakin, jota muualla halutaan seurata.

Julkaisutiedot:

Vanhuusikä muutoksessa. Ikihyvä Päijät-Häme –tutkimuksen tuloksia 2002-20112.
Ilkka Haapola, Antti Karisto ja Mikael Fogelholm (toimittajat)

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja 72. Lahti 2013

Julkaisu on myöhemmin ladattavissa myös Ikihyvä -hankkeen verkkosivuilta: http://www.palmenia.helsinki.fi/ikihyva/

Julkaisua jaetaan Ikihyvä-hankkeen päätösseminaarissa 12.6.2013 klo 8.30-12.00 Fellmanniassa (Kirkkokatu 27), Lahdessa. Katso seminaarin ohjelma: http://www.helsinki.fi/palmenia/ajankohtaista/uutisarkisto/2013/16052013.htm

Ikihyvä on Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän yhteinen hanke.

Lisätietoja:

Ilkka Haapola, ilkka.haapola(at)helsinki.fi, p. 09 191 20314 ja 050 588 0714

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia välittää uusinta tietoa ja osaamista Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Tietoa täydennyskoulutuksistamme ja tutkimus- ja kehittämishankkeistamme: www.helsinki.fi/palmenia