Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta huomattavaa leikkausta.

 

Yliopistokeskuksilla on keskeinen merkitys sijaintialueidensa alue- ja väestötaloudellisessa kehityksessä. Alueiden tulevaisuuden näkökulmasta yliopistokeskusten tehtävä alueellisina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina koetaan elintärkeäksi.

– Yliopistokeskuskaupungit ja maakunnat ovat merkittävällä panostuksella sitoutuneet yliopistokeskusten tutkimus- ja opetustoiminnan sekä muiden toimintojen mahdollistamiseen. Nykyisessä elinkeinopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa valtion määrärahojen leikkaukset ovat huonoja signaaleja ja voivat hankaloittaa yliopistojen ja alueen välisen hyvän yhteistyön jatkuvuutta, kuuden yliopistokeskuskaupungin ja -maakunnan johtajat toteavat allekirjoittamassaan kannanotossa.

Lue koko kannanotto Lahden kaupungin tiedotteesta

Tietoa yliopistokeskuksistä löytyy Lahden Yliopistokampuksen  linkistä

Lisätietoja antavat:

Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunginjohtaja, p. 050 638 95

Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja, p. 040 086 2977