Ruoka ja juoma ovat Päijät-Hämeen maakuntastrategian yhtenä kärkenä ja maakunnassa toimii aktiivisesti Viljaklusteri. Elintarvikealan uudet kehityshankkeet alueella ovat vahvistaneet TKI-toimintaa ja ruokasektorin toimijoiden yhteistyötä. Helsingin yliopiston uuden hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista kuluttajanäkemysten hyödyntämisestä tuotekehityksen tukena.

Uusi hanke on jatkoa Päijät-Hämeessä vuonna 2023 toteutetulle Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruoalle -hankkeelle, jonka yhteydessä järjestettiin seminaari- ja työpajasarja elintarvikealan ajankohtaisista teemoista. Molempien hankkeiden vetäjänä toimii maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattori Ulla Hoppu.

Vuoden 2024 alusta käynnistynyt Kuluttajanäkemykset kestävien ruokatuotteiden kehityksen vauhdittajana -hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton AKKE-rahoituksella ja sen toteuttaa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan pk-yritykset sekä ravintolat ja ruokapalvelut. Tavoitteena on lisätä alueen yritysten ja muiden ruokasektorin toimijoiden tietoa ja osaamista kuluttajanäkemysten hyödyntämisestä tuotekehityksen tukena.

Yritysten tarpeiden mukaan voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia kuluttajakyselyitä tai pilotoida kuluttajien osallistumista tuotekehityshankkeeseen. Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen yritysten kuluttajaodotusten ymmärrystä ja tukevat Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelman mukaista kestävää ruokajärjestelmää.

Lisätietoa

Ulla Hoppu

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

ulla.hoppu@helsinki.fi

+358 29 4157616