Opettajille työkaluja LUMA-opetukseen

Luonnontieteen tutkimusta vuodenaikojen mukaan

Päijät-Hämeen alueella on tehty innokkaasti lumi-tutkimuksia kuudessa peruskoulussa. Eri-ikäiset oppilaat, esikoululaisista yläkoululaisiin, ovat tutkineet koulun pihalla muun muassa lumen koostumusta, lämpötilaa, lumihiutaleen rakennetta.

Keväällä ulkona oppimista jatketaan vesitutkimuksilla. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ulko-opetuksessa sekä Lahden seudun ympäristöpalveluiden Ekopaku-Kaisla-auton käyttö ovat Päijät-Hämeen hankkeen painopistealueita.

     
"LUMA-aineiden "LUMA-tutkimuksia  
     

Joukossa on voimaa

Koulutuksesta kouluun hankkeessa opettajat tekevät yhteistyötä opettajapareina tai pieninä ryhminä. Parit tekevät yhteistyötä LUMA -aineiden opetuksessa. Kaikki mukana olevat opettajat ovat kokoontuneet kaksi kertaa kevätlukukauden aikana jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan ideoita.

”Kokoontumisemme ovat olleet lämminhenkisiä ja ilmapiiri on innostunut. Lahden seudulla on hyvä tekemisen meininki,” toteaa hankkeen suunnittelija Aulikki Laine tyytyväisenä.

Opiskelijat oppimassa ja opettamassa

Koulutuksesta kouluun -hankkeen ideana on opettajien tiimityön tukemisen lisäksi tarjota opiskelijoille tilaisuus tutustua LUMA -aineiden opetukseen kouluissa. Lahdessa mukana on lähinnä Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoita. Heillä on asiantuntemusta aiheesta, mutta usein opetuskokemus puuttuu. Opettajien kanssa yhteistyössä opiskelijat voivat jakaa asiantuntemustaan ja oppia samalla opettamisesta.

 

Hankkeeseen pääsee vielä mukaan

Hankkeeseen otetaan mukaan kiinnostuneita opettajia ja opiskelijoita. Varsinkin opiskelijoita kaivataan lukuvuodelle 2015-2016. Ota yhteyttä hankesuunnittelijaan, jos tahdot mukaan.

Yhteystiedot:

Koulutuksesta kouluun –hanke

Aulikki Laine
FM, ympäristökasvattaja
aulikki.laine(at)luontokoulut.fi
p.046-8424003