Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen järjestämässä työpajassa kehitettiin uusia ideoita

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjesti tiistaina 2.12. työpajan, johon oli kutsuttu koulujen ja yritysten luma-toimijoita keskustelemaan tulevaisuuden luma-osaamistarpeista sekä yhteistyömahdollisuuksista. Työpajaan osallistui 37 alueella luma-teemojen kanssa eri organisaatioissa työskentelevää toimijaa.

Yhteiseksi haasteeksi koettiin lasten ja nuorten luma-innostuksen säilyttäminen ja vahvistaminen. Keskustelussa todettiin, että tarvitaan konkreettisia esimerkkejä eri ammateissa ja töissä tarvittavasta osaamisesta sekä luma-aineiden merkityksestä jatko-opintoihin ja urapoluille valikoitumisessa. Osallistujat löysivät paljon mahdollisuuksia koulujen ja yritysten luma-yhteistyölle. Esimerkiksi oppilas- ja opettajavierailuja yrityksiin ja myös asiantuntijavierailuja kouluihin tehdään jo, mutta käytäntöjä on tarpeen kehittää ja vakiinnuttaa. Muita hyviä keskusteluissa esiin nousseita yhteistyömahdollisuuksia olivat mm. yhteiset toiminnalliset oppitunnit, kilpailut, opetusmateriaalien lainaus ja ”treffipalsta” , jossa yritykset ja koulut voivat etsiä luma-yhteistyökumppania.

Yhteistyön koettiin hyödyttävän parhaimmillaan molempia osapuolia. Keskustelun henkenä oli yhteinen kiinnostus koulujen ja yritysten luma-yhteistyön kehittämiseen, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 

"Professori

Professori Tuomo Uotila alusti keskustelua puheenvuorolla luma-yhteistyöstä pitkäjänteisenä aluekehittämisenä

 

 

 

 

 

 

 

"Yhteistyön

Yhteistyön mahdollisuuksia mietittiin ryhmissä

 

 

 

 

 

 

 

 

Päijät-Hämeen LUMA-keskus (PH LUMA) on osa LUMA-keskus Suomea ja toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä.

PH LUMA -keskuksen koordinaattori
Erikoissuunnittelija Kirsi Lindqvist
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Puhelin: 050 588 0750
Sähköposti: kirsi.lindqvist(at)helsinki.fi