Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikköön haetaan ajalle 15.8.2022 – 31.12.2022 asiantuntijaa, jonka työtehtävät keskittyvät tapahtumakoordinointiin. Tehtävän työaika on 50%.

Organisaatio

Lahden Yliopistokampuksella toimivat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön, joka tekee monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kattavasti opetusta tutkintokoulutuksesta tiedekasvatukseen. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan alueen kehittymistä.

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö on alueella toimivien yliopistojen palveluyksikkö, joka hoitaa yliopistojen yhteisiä viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä ja järjestää tapahtumia. Toimintansa kautta yksikkö kokoaa sidosryhmiä ja organisaatioita yhteen rakentaen siltaa yliopistojen ja alueen elinkeinoelämän välille.

Tehtävän kuvaus

Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö hakee joukkoonsa asiantuntijaa, jonka tehtävänä on toimia tapahtumakoordinaattorina. Tehtävä keskittyy alueen suurimman kaikille avoimen tiedetapahtuman Lahden tiedepäivän (24.11.2022) järjestämiseen.

Tiedepäivä on yksipäiväinen tapahtuma, joka järjestetään LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa Mukkulankadulla Lahdessa. Tavoitteena on esitellä Päijät-Hämeessä ja Päijät-Hämeestä tehtyä tutkimusta kaikille tieteestä kiinnostuneille ja edesauttaa paikallisen tiedeyhteisön sisäistä vuoropuhelua. Tapahtuma kerää vuosittain 400-700 vierasta. Puhujia on tyypillisesti 50-80. Tiedepäivän järjestävät Lahden Yliopistokampus, LAB-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

Tehtävä sisältää ennen kaikkea

  • Markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja seurantaa
  • Yhteydenpitoa puhujiin ja yhteistyökumppaneihin
  • Onnistumisen arviointia ja prosessin kehittämistä
  • Tapahtumaan mahdollisesti sisältyvän osittaisen stream-toteutuksen organisointi, sisältäen mm. teknisen toteuttajan kilpailutuksen ja muita käytännön järjestelyitä.
  • Muita tyypillisiä tapahtumanjärjestämisen tehtäviä

Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön muu henkilökunta toimii tapahtumakoordinaattorin tukena koko työsuhteen ajan. Tehtävä voi sisältää osallistumista muiden, pienempien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Hakukriteerit

Edellytämme

  • Kokemusta tapahtumanjärjestämisestä jo useamman tapahtuman osalta.
  • Viestinnän ja markkinoinnin osaamista painottuen digitaalisiin kanaviin.
  • Hyvän suomen kielen lisäksi edellytämme vahvaa englannin suullista ja kirjallista taitoa.
  • Kokemus tiedemaailmaan keskittyvistä tapahtumista lasketaan eduksi ja arvostamme kehittävää työotetta.

Tarjoamme

Mielenkiintoisen kehittämispainotteisen tehtävän lahtelaisessa korkeakoulukentässä sekä tukea antavan työtiimin.

Työsuhde

Määräaikainen ajanjaksolla 15.8.2022 – 31.12.2022.

Työaika 50%.

Työpaikka

Työpaikka sijaitsee Niemen kampuksella Lahdessa. TOsoite Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Palkkaus

Helsingin yliopiston palkkausjärjestelmän mukainen. Tehtävänimike asiantuntija. Tehtäväkohtainen vaativuustaso 8, henkilökohtainen palkanosa valittavan henkilön osaaminen huomioiden.

Hakuaika ja hakeminen

Tehtävään haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse 13.5. mennessä: minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi

Haastattelut ja tehtävän täyttäminen tehdään kesäkuun aikana.

Lisätiedot

Minna-Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri
+358 50 595 8953
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi