Kahden aiemman kerran aikana opiskelijoiden keskuudessa suosioon noussut, ja osallistuneilta yrityksiltä erinomaista palautetta kerännyt Lahti Venture Program järjestetään kolmannen kerran vuonna 2019. Lokakuussa käynnistyvän kilpailumuotoisen ohjelman yrityspaikat ovat yhtä lukuun ottamatta täynnä ja ohjelman markkinointi opiskelijoille käynnistyy.

Lahti Venture Programin ajatuksena on tuoda yhteen monialaiset ja poikkitieteelliset opiskelijajoukkueet alueen korkeakouluista ratkomaan yritysten heille esittämiä haasteita. Joukkueet pyritään muodostamaan siten, että kuhunkin ryhmään tulisi opiskelijoita eri korkeakouluista, eri tieteenaloilta ja eri kulttuureista. Näin ollen jokaisen yrityksen mukanaan tuomiin haasteisiin saadaan ratkaisuja mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Tänä vuonna osallistujien joukossa saatetaan nähdä aiempaa monipuolisempi joukko kilpailijoita, mutta kerrotaan siitä lisää syksymmällä, kun asiat konkretisoituvat” LUT-yliopiston osalta ohjelman valmistelussa mukana olevat Tero Rantala ja Hilkka Laakso kertovat.

Järjestyksessään kolmas Lahti Venture Program on Lahden Yliopistokampuksen koordinoima.  Se toteutetaan LUT-yliopiston, Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja LADECin yhteistyönä.
Vuonna 2018 Lahti Venture Programin voitto meni Muovijaloste Oy:n joukkueelle.

Lisätietoja Kaisa Vuorivirralta (Lahden Yliopistokampus)