Pietarin alueen yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen painottuva ILEPRA-hanke (Intercluster laboratory on environmental protection and risk assessment) on antanut lahtelaisille ympäristöosaajille kokemuksia yhteistyöstä Venäjällä.

ILEPRA-projekti toimii rajapintana ympäristöasiantuntijuuden jakamiselle EU:n ulkorajalla

Sekä historialliset että ajankohtaistapahtumat osoittavat, että Venäjä on monien mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien maa. Muuttuvassa maailmassa Suomen ja Venäjän tuttu ja turvallinen raja on nyt EU:n ulkoraja, jonka ylittävää yhteistyötä toteutetaan osana Euroopan naapuruus ja kumppanuusinstrumenttia (ENPI; European Neighbourhood and Partnership Instrument Cross-Border Cooperation). Ohjelman osoittaman taloudellisen tuen tavoitteena on monin eri tavoin edistää ohjelma-alueen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja sitä kautta alueen asukkaiden hyvinvointia sekä parantaa ympäristön tilaa.

Koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden näkökulmasta ENPI-ohjelmat mahdollistavat osallistumisen lähialueyhteistyöhön, verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen venäläisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökokemuksia on antanut marraskuussa 2012 käynnistynyt Pietarin alueen yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen painottuva ILEPRA-hanke (Intercluster laboratory on environmental protection and risk assessment). Hankkeen koordinoinnista vastaa Pietarin kauppakamari (St.Petersburg Chamber of Commerce and Industry) partnereinaan Pietarissa toimiva Venäjän hydrometeorologinen yliopisto (RSHU), Suomen Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatupalvelu, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen Lahden osasto sekä Hämeen kauppakamari.

Suomessa toiminnallinen aktiviteetti on suurelta osin Ilmatieteen laitoksen harteilla käsittäen paikkatietoaineistojen kokoamisen Kaakkois-Suomen alueelta, yritysyhteistyön organisoinnin sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksien järjestämisen ja toteutuksen molemmissa maissa. Ympäristötieteiden laitos osallistuu ensisijaisesti RSHU:n opetussuunnitelmakehitystyöhön sekä koulutus- ja seminaaritilaisuuksien toteutukseen Lahdessa ja Pietarissa. Venäläinen osapuoli keskittyy paikkatietoaineiston riskiperusteiseen hyödyntämiseen kokonaisvaltaisen karttasovelluksen avulla.

Tähän mennessä Suomessa on järjestetty neljä erikestoista koulutus- ja seminaaritapahtumaa. Tämän lisäksi Pietarissa järjestettiin yritysten, korkeakoulujen ja Pietarin kaupungin edustajille kolme 2-5 päiväistä koulutustilaisuutta otsikoilla ” Formation of complex green approach in the activity of enterprises”, ”Ecological risk management and introduction of green technologies at the enterprise“ sekä ”The Training for Russian and Finnish Experts in the St. Petersburg Chamber of Industry and Commerce”. Koulutustapahtumien esiintyjät ovat olleet pääasiassa suomalaisia edustaen ympäristöhallintoa, yliopistoa, teollisuusyrityksiä, Helsingin kaupunkia, Ilmatieteen laitosta sekä ympäristöalan konsulttifirmoja (http://ilepra.rshu.ru/index_eng.html).

Päätösseminaari Pietarissa syyskuussa 2014

Projektin päätteeksi Pietarin kauppakamarilla järjestetään 16.9.2014 kaikille avoin ILEPRA-projektin päätösseminaari “Bringing together”. Tilaisuuden kolme esimerkkiotsikkoa kertovat olennaisen hankkeen monialaisuudesta sekä yritys- ja yhteiskuntalähtöisyydestä linkitettynä ympäristöasiantuntijuuteen:

  • – The main directions of environmental policy of Saint Petersburg and Finland
  • – GIS system of ecological status, vulnerability and ecological risks assessment as a tool for decision making in the conduct of a ”green” business for trans-border regions.
  • – The importance and principles for the environmental risk assessment for implementation of green technologies in the enterprise in Russia/Finland

 

ILEPRA-hanke on ollut monitahoinen ja toteutukseltaan aidon kansainvälinen. Allegro-juna sujahtaa Lahdesta Pietariin alle kolmessa tunnissa ja maljapuheperinnettä lukuun ottamatta toimintakulttuurierot olivat nimellisiä. Viestinnälliset erot tulivat selkeimmin esiin tulkkauksen yhteydessä. Vahvojen yhteiskuntasuhteiden merkitys tuli korostetusti esille erityisesti seminaariesiintyjien hankinnan yhteydessä. Hankkeen yksi lopputuote eli laaja venäjänkielinen loppuraportti sisältää runsaasti hyödyllistä informaatiota suomalaisesta ympäristölainasäädännöstä ja sen soveltamisesta yritysten käyttöön.

Teksti ja kuva
Olli-Pekka Penttinen
Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, Lahti
oli-pekka.penttinen(at)helsinki.fi

"ILEPRA-yhteistyöhanke"