See in English below

Lahti – sinunkin kaupunkisi?

Lahti on kehittyvä yliopistokaupunki ja v. 2021 eurooppalainen ympäristöpääkaupunki.  Lahti on edelläkävijä hiilineutraaliudessa ja kokeilee innovatiivisesti esim. henkilökohtaista päästökauppaa. Lahteen on sijoittuneena monia kiinnostavia yrityksiä, myös kiertotalouden alalta.  https://greenlahti.fi/

Voisiko Lahden seudulta löytyä sinulle hyvä yrityskumppani gradun tekoon?

Tarjoamme 500 e starttirahaa gradun tekoon maisterivaiheen opiskelijoille. Edellytyksenä on, että gradua suunnitellaan ja startataan yhteistyössä Lahden seudun yrityksen tai organisaation kanssa. Starttiraha on tarkoitettu opinnäytetyön suunnitteluun ja kontaktointivaiheeseen.  Sen aikana ei ole tarkoitus saada gradua tehtyä, vaan saada se buustattua alkuun, lahtelaisella twistillä! Rahoitusta voi käyttää esim. matkoihin Lahteen, yrityskontaktointityöhön, suunnitteluun. Lahden Yliopistokampus voi tarjota apuaan kontaktointityöhön.

Hakemukset

Täytä oheinen lomake ja lähetä se 7.3.2021 mennessä https://www.lyyti.fi/questions/6f67df137e

Tietoa starttirahasta tulee viimeistään 31.3.2021 sähköpostitse. Ennen lopullista myöntöä haastattelemme lyhyesti hakijan.

Jos hakemuksia tulee runsaasti, pidätämme oikeuden valita parhaimmat hakemukset. Jos sinulle myönnetään starttiraha niin teemme sinusta jossain vaiheessa jutun Lahden Yliopistokampuksen nettisivuille, sosiaalisen median kanaviin ja uutiskirjeeseen.

Lisätietoja

asiantuntija Kaisa Vuorivirta
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi, p. 050 3160528

pääsihteeri Minna-Maija Salomaa
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi, p. 0505958953

Lahden Yliopistokampuksella toimivat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön, joka tekee monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kattavasti opetusta tutkintokoulutuksesta tiedekasvatukseen. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan alueen kehittymistä. 

INTERESTED IN A SMALL START-UP MONEY FOR YOUR MASTER`S THESIS?

Lahti – your city too?

Lahti is a developing university city and  European environmental capital 2021. Lahti is a pioneer in carbon neutrality and Lahti is experimenting, for example, personal emissions trading. There are many interesting companies located in Lahti, also in the field of circular economy. https://greenlahti.fi/

Could you find a partner in the Lahti region for your master’s thesis?

We offer 500 e start-up grant for master’s degree students starting their thesis.  The prerequisite is that master thesis is planned and launched in co-operation with a company or organization in the Lahti region. The start-up grant is intended for the planning and contact phase of the thesis. During it, the intention is not to get the master’s degree done, but to get it boosted, with Lahti twist!

The funding can be used, for example, for trips to Lahti, planning, contacting business life. The Lahti University Campus can offer help with contacting companies.

Applications

Please fill in this form, deadline for applications is 7th of March 2021 https://www.lyyti.fi/questions/6f67df137e

Information on the start-up money will be no later than end of March. Before final admission, we will briefly interview the applicant.

We reserve the right to select the best applications. If you are awarded a start-up grant, we will at some point make a story of you on the Lahti University Campus website, social media channels and newsletter.

Further information

expert Kaisa Vuorivirta
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi, p. 050 3160528

secretary general Minna-Maija Salomaa
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi, p. 0505958953

The universities operating on the Lahti University Campus provide teaching and conduct multidisciplinary research of international standing. The University Campus interacts with the wider community and promotes regional development.