Jarkko Levänen toimii kestävyystieteen apulaisprofessorina LUT-yliopistossa. Hän tutkii eri konteksteissa sitä, miten ihmisten luomat järjestelmät, kuten teknologiat sekä erilaiset sääntöjärjestelmät ja toimintamallit, vaikuttavat luonnon järjestelmiin. Jarkon suurin meneillään olevista hankkeista liittyy tekstiilien kiertotalouden edistämiseen globaalisti.

Ville Uusitalo on LUT-yliopiston apulaisprofessori. Tällä hetkellä tutkimuskohteina ovat mm. kiertotalous, erilaisten tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutukset sekä kestävä liikkuminen.

 


Jarkko Levänen

Mikä on taustasi tutkijana, ja missä työskentelet nyt?

Jarkko: Tutkijan urani alkoi projektissa, jossa arvioitiin ilmastonmuutoksen sosiaalisia vaikutuksia pohjoisissa periferioissa. Sittemmin olen tutkinut muun muassa energiaan, metsiin, vedenkäyttöön ja asumiseen kytkeytyviä kestävyyskysymyksiä sekä raskaan teollisuuden materiaalitehokkuuden parantamista ja hiilidioksidin talteenottoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Ville: Tutkijanurani alkoi erityisesti liikenteen biopolttoaineiden kestävyyden arviointiin liittyvissä projekteissa ja tällä hetkellä työskentelen useissa erilaisissa projekteissa, jotka liittyvät ympäristönkuormituksen vähentämiseen ja sen arvioimiseen.


Ville Uusitalo

Mikä tutkimusaiheessasi on mielenkiintoisinta? Mihin ”isoon kysymykseen” se vastaa?

Jarkko: Minun on vaikea kuvitella, mikä voisi olla kiinnostavampaa kuin kestävyystutkijana toimiminen nykyisessä maailmantilanteessa, jossa meillä on alle kymmenen vuotta aikaa tehdä todella massiivinen yhteiskunnallinen korjausliike ilmastonmuutokseen ja muihin kestävyyskriiseihin vastaamiseksi.

Ville: Miten voimme turvata hyvän elämän maapallon kasvavalle väestölle ympäristön kantokyvyn rajoissa.

 

Minkä alan yritys voisi hyötyä tutkimuksestasi? Mitä hyötyä yritykselle voisi olla tutkimuksesi tuloksista / yhteistyöstä tutkimushankkeesi kanssa?

Jarkko: Mikä tahansa yritys, joka on avoin uusille ideoille ja halukas muokkaamaan liiketoimintamalliaan ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ville: Oikeastaan melkeinpä minkä tahansa alan. Erityisesti yhteistyö voisi olla kiinnostavaa joko yritysten tai tuotteiden ympäristövaikutukseen, kuten hiilijalanjälki, liittyen ja suunnittelu siitä miten kuormitusta voitaisiin vähentää tulevaisuudessa.