Päijät-Hämeen alueen valmistusta harjoittavilla yrityksillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia digitalisaation saralla. Myös digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Päijät-Hämeessä lisääntyy pikkuhiljaa. Tuotantolaitoksissa digitaalinen kaksonen tarkoittaa esimerkiksi tuotantokoneen virtuaalista kopiota.

Tietokoneella tehty kopio voi mallintaa suuriakin kokonaisuuksia, kuten tehdassalia koneineen, tuotantoprosesseineen, järjestelmineen ja työntekijöineen. Digitaaliset kaksoset simuloivat mallinnettavan kohteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti. Perusteknologiat erityyppisten, esimerkiksi simulaatioon, mallinnukseen tai visualisointiin perustuvien, digitaalisten kaksosten teolliselle ja kaupalliselle hyödyntämiselle ovat jo olemassa. Digitalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen yritysten toiminnassa vaatii lisäponnistuksia.

LUT-yliopiston Kestävää liiketoimintaa digitaalisten kaksosten hyödyntämisellä valmistavassa teollisuudessa -hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa kestävän liiketoiminnan turvaamiseksi Päijät-Hämeessä. Hankkeen päätavoitteena on tehdä tiekartta ja kehittää osaamista siihen, miten Päijät-Hämeessä päästään digitaalisten kaksosten hyödyntämisen edelläkävijöiksi.

Hankkeen tavoitteena on siis edistää laajasti digitaalisen kaksosen soveltamismahdollisuuksia valmistavan teollisuuden aloilla ja niiden eri toiminnoissa. Esimerkiksi prosessiteollisuudessa painopiste on mahdollisesti sisäisten prosessien tehostamisessa, kun taas laitevalmistajat ja järjestelmän toimittajat voivat myydä digitaalisen kaksosen uutena palveluna osana laitetoimitusta. Lisäksi edistetään tietämystä siitä, miten digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, järjestelmäntoimittajan omassa tuotannossa ja huoltopalveluissa.

Myös markkinointi, koulutus ja turvallisuusasiat analysoidaan digitaalisen kaksosen mahdollisina soveltamiskohteina. Lisäksi tavoitteena on edistää tietämystä siitä, minkälaisia vaikutuksia ja kestäviä liiketaloudellisia tuloksia digitaalisen kaksosen soveltamiskohteilla voidaan ja halutaan saavuttaa. Tällä tavoin luodaan edellytyksiä sekä uudelle että täydentävälle liiketoiminnalle.

Hankkeen tuloksena syntyy sekä uutta tietoa että käytännön ratkaisuvaihtoehtoja ja työvälineitä päijäthämäläisille pk-yrityksille, jotka voivat hyödyntää digitaalisia kaksosia valmistuksen uudistumisessa. Hanke tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös digitaalisten kaksosten tarjoajille. Lisäksi hankkeen tulokset luovat uutta tietoa päätöksenteon tueksi muun muassa yrityksille, poliitikoille ja koulutusorganisaatioille.

Teksti: Minna Saunila

Lisätietoa

apulaisprofessori Minna Saunila, LUT-yliopisto

minna.saunila@lut.fi