Tutkimusryhmä muodostuu LUT:n Lahti School of Innovationin (LSI) sekä ohjelmistotuotannon ja tiedonhallinnan laitoksen (SEIM) tutkijoista.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen on myöntänyt professori Vesa Harmaakorven tutkimusryhmälle kansainvälisen kärkiyksikön tutkimusrahoituksen vuodelle 2014.

Hakemusten arvioinnissa käytettiin kriteereinä tieteellisiä ansioita, kansainvälisyyttä, johtamista, strategisuutta, tutkimussuunnitelmaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Professori Harmaakorven ryhmän tutkimussuunnitelma kohdistuu innovaation ja tietotekniikan yhdistämispotentiaalin parempaan hyötykäyttöön (otsikkona: "Creative friction in the encounter of innovation and information technology: putting the potential into effect"). Tutkimuksen taustalla on mm. se, että käytäntölähtöisissä innovaatioissa on nykyään usein mukana tietotekniikkaa, mutta sen hyödyntäminen voi olla lapsenkengissä. Innovaatioprosessin itsensä tulee olla aidosti ihmisiä osallistava, ja toisaalta tietotekniikalla on myös sosiaalisia aspekteja liittyen mm. käytettävyyteen ja hyväksyttävyyteen sekä tuotteiden käytön suunniteltuihin tai tahattomiin vaikutuksiin. Sosiaaliset innovaatiot voivat puolestaan olla vahvasti liittyneitä tietotekniikkaan; esimerkiksi sosiaalinen media luo uusia sosiaalisia käytäntöjä. Kuitenkin tietotekniikan kehitys on entistä pirstaloituneempaa ja sitä koskeva osaaminen on yhä eriytyneempää.

Lisätietoja:

http://www.lut.fi ja professori Vesa Harmaakorpi, vesa.harmaakorpi(at)lut.fi, 040 5751965