Kansainvälinen Tilastokilpailu on käynnissä 7.4.2014–31.1.2015. Ilmoittaudu mukaan

Miten saada nuoret innostumaan numeroidentäyteisestä tilastojen maailmasta? MAOL ry, Suomen Tilastoseura ry ja Tilastokeskus järjestävät joka toinen vuosi käynnistyvän Suomen kansallisen Tilastokilpailun, jossa yläkoulu- ja lukioikäiset pääsevät joukkueina näyttämään tutkimuksentekotaitonsa. Kilpailun ideana on, että jokainen joukkue tekee pienen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta: määrittää tutkimuskysymyksen, kertoo hieman taustatietoja, kerää aineiston, analysoi sen ja tiivistää tutkimuksen kulun sekä saamansa tulokset posteriin eli tietotauluun. Jokainen kilpailuun osallistuva koulu valitsee parhaan posterin yläkoulu- ja lukiosarjasta ja lähettää ne Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin arvioitavaksi.

Suomen yläkoulu- ja lukiosarjojen voittajaposterit jatkavat matkaansa kansainväliseen Tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailuun, johon osallistui viimeksi oppilaita kolmestakymmenestä eri maasta. Kansainvälisen tilastokilpailun molempien sarjojen voittajaposterit esitellään aina ISIn järjestämissä tilastokongresseissa, seuraavan kerran maailman 60. tilastokongressissa Brasiliassa kesällä 2015.