Miten ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon ja rakennetun ympäristön esteettiseen arvostamiseen? Mitä esteettinen kestävyys tarkoittaa? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) järjestämässä Aesthetics in the Age of Environmental Crises –kongressissa 3.–5.6.2021.

Verkossa järjestettävä tapahtuma on suunnattu kaikille estetiikan ja ympäristökriisien välisistä yhteyksistä kiinnostuneille. Tapahtuma on maksuton, mikä tarjoaa yleisölle poikkeuksellisen mahdollisuuden tulla mukaan kansainvälisesti kovatasoiseen tiedekongressiin. Osallistuminen edellyttää vain rekisteröitymistä ennakkoon osoitteessa https://iiaacongress2021.com/registration/.

Ympäristöestetiikkaa sekä tieteen ja taiteen rajapintoja tarkasteleva ohjelma koostuu yli 40 puheenvuorosta. Konferenssin avaa professori Arto Haapala torstaina klo 10:45. Välittömästi avauspuheenvuoron jälkeen seuraavat konferenssin paneelikeskustelut, joissa käsitellään esteettistä kokemista, ekologisia tunteita ja fiktiota sekä maiseman ymmärtämistä ympäristökriisin aikana. Tämän lisäksi kongressin 18:ssa sessiossa keskustellaan muun muassa eettisten ja esteettisten arvojen välisestä suhteesta, ylevän merkityksestä ja mielikuvituksen roolista ympäristökriisien aikana. Kongressi jakautuu päällekkäisiin sessioihin, jotka toteutetaan omissa virtuaalisissa kongressihuoneissaan.

Ympäristöestetiikan parissa on vasta herätty kysymään, mitä ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato tarkoittavat estetiikalle. Kongressin pääpuheet tarttuvat tähän kysymykseen virittämällä ympäristöestetiikan ymmärrystä uusiin suuntiin. Emily Brady (Texas A&M University), ympäristöestetiikan kansainvälisesti yksi tunnetuimmista filosofeista, puhuu konferenssissa torstaina 3.6. klo 16 kryosfäärin estetiikasta. Torstaina 4.6. klo 16 ympäristöfilosofi Marcello Di Paola (University of Palermo) pureutuu ajatukseen esteettisten hyveiden merkityksestä ympäristöjen arvostamisessa ja kokemisessa. Konferenssin Suomesta tuleva pääpuhuja, filosofi Ville Lähde (BIOS Research Unit) tarkentaa puheessaan ajatteluamme ympäristökriiseihin liittyvästä käsitteellisestä kielenkäytöstä lauantaina 5.6. klo 14:30. Konferenssin pääpuheet nauhoitetaan ja ne tulevat myöhemmin katsottavaksi kongressin internetsivuille: https://iiaacongress2021.com/program/keynote-speeches/.

Emily Bradyn vahvasti filosofisen estetiikan traditioon pohjaava puheenvuoro tarkastelee kryosfäärien estetiikkaa. Kryosfäärillä tarkoitetaan niitä maapallolla esiintyviä ympäristöjä, joissa vesi esiintyy jäätyneessä muodossaan. Jäätiköiden sulamisen nopeus kertoo ilmastonmuutoksesta ja sen voimistumisesta ilmiönä. Yksinäisellä irronneella jäälautalla huuteleva jääkarhu kuuluukin jo populaariin, ilmastonmuutoksesta tunteiden kautta viestivään kuvastoon. Brady tähtää kuitenkin puheenvuorossaan paljon pidemmälle argumentoimalla lumen ja jään esteettisen arvostamisen puolesta. Emily Bradyn puhe Cryospheric Aesthetics konferenssissa torstaina 3.6. klo 16:00.

Marcello di Paolan puhe pureutuu ajatukseen antroposeenista epookkina, jolloin ihmisen toiminnan vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Di Paola esittää, että nopeiden ympäristömuutosten ja uudenlaisten ympäristöjen luomisen myötä meidän voi olla hankala arvottaa noita ympäristöjä esteettisesti. Puhe ponnistaa sellaisesta filosofisesta keskustelusta, joka punnitsee esteettisen ja moraalisen arvon suhdetta. Di Paola peräänkuuluttaa puheessaan esteettisten hyveiden merkitystä ympäristöjen arvostamisessa ja kokemisessa. Marcello di Paolan puhe Anthropocene Environments and the Virtues of Aesthetic Appreciation konferenssissa perjantaina 4.6. klo 16:00.

Ville Lähteen puhe tarkentaa ajatteluamme ympäristökriiseihin liittyvästä käsitteellisestä kielenkäytöstä. Lähde esittää, että voimallisten sanojen, kuten ympäristöhätätilan ja antroposeenin, käyttö voi lisätä kriisitietoisuuttamme, mutta samalla sanojen rituaalisuuteen tuudittautuminen saattaa tehdä meidät kyvyttömiksi toimimaan ympäristökriisissä, ottamaan kantaa ja hakemaan siitä lisätietoa. Ville Lähteen puhe What is in an Environmental Crisis? konferenssissa lauantaina 5.6. klo 14:30.

Kaikille avoimessa kongressissa on myös taiteellisempaa sisältöä. Esitystaiteen kollektiivi Ilmastokirkko luennoi konferenssissa tulevaisuuden historiaa käsittelevästä teoksestaan Corpus Crisis torstaina 3.6. klo 17:30. Ilmastokirkko on valmistellut esitystä yhteistyössä estetiikan tutkimushankkeen ja kongressin puhujien kanssa. Luennon jälkeen yleisön on mahdollista esittää kysymyksiä Ilmastokirkolle. Lisäksi Ilmastokirkon verkossa tapahtuva esitystaiteen teos Room of Organs – Do It Yourself Performance on koettavissa konferenssiviikolla osoitteessa: https://www.roomoforgans.com/.

Kongressin järjestävät Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti ja Ympäristöestetiikka murroksessa –tutkimushanke yhteistyössä Ilmastokirkko-kollektiivin kanssa. Kongressia tukevat Lahti – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 –projekti, Lahden Yliopistokampus, Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoa

Kongressin nettisivut: https://iiaacongress2021.com/
Kontakti: contact@iiaacongress2021.com

Koordinaattori:
Noora-Helena Korpelainen, Helsingin yliopisto
noora.korpelainen@helsinki.fi
+358 50 590 8013