Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola luovutti yliopiston pronssisen mitalin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralle tiistaina 17.4. Myllyvirta on toiminut Lahden kaupunginjohtajana vuodesta 2007 saakka ja sitä ennen 16 vuotta Mikkelin kaupunginjohtajana. Molemmissa tehtävissä hän on ollut Helsingin yliopiston ja yliopistokeskusten aktiivinen ja luotettava kumppani sekä yliopistotoiminnan vahva tukija ja puolestapuhuja.

Myllyvirta on edistänyt strategista ja kauaskantoista ajattelua, jonka mukaisesti yliopistollinen tutkimus ja korkein opetus ovat välttämättömiä edellytyksiä kaupungin menestykselle ja elinvoimalle