Lahden Jokimaan perukoilla näyttää siltä kuin menossa olisi jonkinlainen maansiirtotyö tai kevätistutus. Näin ei kuitenkaan ole vaan kyseessä on valmistautuminen erilaisiin tieteellisiin kokeisiin.

Jokimaalla sijaitsee Suomessa ainutlaatuinen maaperäntutkimuskeskus Soilia. Se tarjoaa todellisia olosuhteita vastaavan ympäristön maaperän, sedimenttien sekä pohja- ja pintavesien tutkimukselle. 

Soilian pihamaa on täynnä nk. lysimetrejä: isoja metallisia altaita, joita voi täyttää erilaisella maaperällä testimielessä. Erilaiset maaperät läpäisevät eri tavoin ja koeasetelmissa voidaankin käyttää erilaisia maakoostumuksia ja olosuhteita.

Saastunut maa puhtaaksi uusin keinoin

Tänä kesänä täytetään osa lysimetreistä raskametalleilla saastuneella maa-aineksella. Lysimetrien alta saadaan kerättyä maanläpi suotautunutta vettä talteen ja sen avulla voidaan mitata mm. sitä kuinka paljon raskasmetallia irtoaa maaperästä veteen sateen mukana. Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta estää raskasmetallien liukeneminen maatalouden sivutuotteen avulla.

Toisissa lysimetreissä tutkitaan vuorostaan, miten uusiutuva diesel eroaa ominaisuuksiltaan fossiilisesta dieselistä, sekä fysikaalista orgaanisilla yhdisteillä pilaantuneen veden puhdistusta.

Soilan kentällä on meneillään myös tutkimus öljyllä saastuneen maan puhdistamisesta. Tutkimuksessa isoon maakasaan on sekoitettu maatalouden sivutuotetta, jonka tarkoituksena on aktivoida maan omat mikrobit öljyn hajoitustoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää edullinen ja nopea tapa puhdistaa pilaantuneita maita, jotta maa-aines saadaan kierrätettyä ja uudelleen hyötykäyttöön.

Perututkimuksesta hyötykäyttöön

Tutkimus on ympäristöekologista perustutkimusta, mutta sillä on suurta merkitystä  myös ”oikeassa” elämässä.  Menetelmiä voidaan tutkimuksen loppuvaiheessa patentoida ja näin saadaan esim. markkinoille tehokkaita maanpuhdistusmenetelmiä.  On myös tärkeää ymmärtää kemikaalien kulkeutumista ja osata arvioida niiden päätymistä sekä pohja- että jätevesiin.

Kuvassa Kari Steffen Vili Saartama ja Ville Selonen ovat lysimetrien ääressä.

————————————————————————————————————

Soilian omistaa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, joka ylläpitää sitä yhteistyössä Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Tutkimuskentät ja laitteistot ovat yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vuokrattavissa.