Lahtelainen BioField on kehittänyt menetelmän, jonka avulla uusiutuvaa energiaa, biohiiltä ja -kaasua, tuotetaan kustannustehokkaasti teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Yritys tarjosi harjoittelupaikkoja keväällä järjestetyn Kiertotalouden asiantuntijakoulutuksen osallistujille. Ilmoittautuminen seuraavaan koulutukseen on alkanut.

Käytännön sovellus on esimerkiksi rakennustyömaiden jätteiden ja sahojen sivuvirtojen biohiiletys modulaarisella ja siirrettävällä laitteistolla, kertoo Esa Pykälä, BioField Oy:n toimitusjohtaja. Toinen innostava sovelluskohde on maatila, joissa lannasta ja kasvien ylijäämäosista valmistetaan jatkuvatoimisen prosessimme avulla kuiviketta, lannoitetta, biohiiltä, biokaasua ja lopulta biopolttoainetta. Maatilasta tulee näin energiaomavarainen ja prosessista riittää energiaa myös myytäväksi, visioi Pykälä.  Prosessimme mahtuu siirreltäviin kontteihin, se on skaalattavissa ja säädettävissä portaattomasti. Käyttöympäristöjä tehokkaalle prosessille on runsaasti.

Kiertotalouden koulutusta ja apua alan yrityksille

HY+ Oy:n on toteuttanut keväällä 2022 Hämeen Ely-keskuksen järjestämän Kiertotalouden asiantuntijan koulutuksen. Koulutuksen sisältö keskittyi käsittelemään monipuolisesti kiertotalouden eri näkökulmia kiertotalouden elinkaariajattelun mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on ollut kouluttaa asiantuntijatason osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin, kertoo Mikko Kivekäs, HY+ Oy:n liiketoimintajohtaja.

Uuden tuotantomallin ja liiketoiminnan kehittäminen vaatii paljon tutkimustietoa ja useiden asioiden selvittämistä. Koulutukseen liittyvä työharjoittelujakso tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada BioFieldiin kiertotalouden uusinta osaamista, sanoo Jarmo Järvinen, BioField Oy:n hallituksen puheenjohtaja. BioFieldissä työharjoittelun aloittaneet Eija Tuukkanen, Solja Lipitsäinen ja Juha Kapanen sanovat, että kiertotalouden koulutus on antanut vahvan ja laajan tietopohjan kiertotaloudesta, ja sen antia on mielekästä päästä hyödyntämään käytännön työssä. Kiertotalouden tehtävissä vaaditaan vahvaa osaamista, mutta myös rohkeutta lähteä tutkimaan ja selvittämään asioita.

Uusi koulutus alkaa tammikuussa 2023

Kiertotalous on tämän päivän megatrendi, jonka tavoitteena on, että yhteiskunta toimii ympäristön kantokyvyn puitteissa. Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luonnon kestävyyttä ja ratkaista haasteita, jotka rasittavat ympäristöämme. Yhteiskunta ja useat yritykset investoivat kiertotalouteen, minkä johdosta kiertotalouden alueella syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja.

HY+:n järjestämällä Kiertotalouden asiantuntijan koulutuksella opitaan miten rakennetaan maailmaa, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen. Koulutus on suunnattu soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-palvelujen ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kuva: Solja Lipitsäinen, Eija Tuukkanen, Jarmo Järvinen, Esa Pykälä ja Juha Kapanen Lahden Tiedepuistossa.