Sitä saat mitä jaat – yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa -hanke on kääntymässä loppusuoralle.

Hankkeessa on sukellettu työntekijöiden mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksiin, kartoitettu työyhteisöjen monimuotoisuuden mahdollisuuksia, sekä itsensä ja muiden tuntemisen potentiaalia työn arjessa. Näiden teemojen pohjalta on kehitetty dialogisuutta korostavia työkaluja kokemusten jäljille pääsemiseksi ja työn todellisuuden yhteisölliseen jakamiseen työpaikoille.

Hankkeen tuloksina on syntynyt mm. Yhteisen jakamisen keskustelukortit työntekijöiden inhimillisen kokemuksen kuuluviin saamiseksi, ”Nosta kissa pöydälle” -peli yhteisön tilan arviointiin ja dialogiseen kehittämiseen, sekä 9 -osainen Sitä saat mitä jaat –sarjakuva-albumisarja työn ruohonjuurikokemusten äänitorveksi ja keskustelun herättäjäksi paitsi hankkeeseen osallistuneissa yksiköissä, myös laajemman yhteiskunnallisen työelämäkeskustelun puitteissa.

Sitä saat mitä jaat -hankkeen päätösseminaari eli JAKOFESTARIT pidettiin hankkeeseen osallistuneille sekä aiheesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan sidosryhmille torstaina 8.3.2018 Malskin tiloissa. Hankkeen tulokset ja opit soveltuvat inhimillisemmän ja merkityksellisen työelämän kehittämistarpeisiin toimialasta riippumatta – jaamme työvälineitä ilomielin laajempaan kokeiluun ja käyttöön!

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä toteuttavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö sekä Lahden ammattikorkeakoulu. Sitä saat mitä jaat -hankkeeseen on osallistunut 2,5 vuoden aikana seitsemän Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yksikköä, jotka siirtyivät yhtymään Lahden kaupungilta: Lahden kaupungin kouluterveydenhoito, neuvolapalvelut ja suun terveydenhoito, Paavolan kotihoito, Palvelukeskus Onnelanpolku sekä Salpausselän Kuntoutussairaala Jalmari. Hanke päättyy 31.8.2018.

Lisätietoja:

Sitä saat mitä jaat –hankkeen projektipäällikkö Suvi-Jonna Martikainen (suvi-jonna.martikainen@lut.fi)

""