Uudet käsikirjat maahanmuuttajien verkko-osallistumiseen ja -osallistamiseen

Immigrant Inclusion by eParticipation -hankkeessa (1.10.2009 – 30.4.2012) on tutkittu esteitä, joihin Suomessa, Ruotsissa ja Virossa asuvat eri kieli- ja kulttuuritaustaiset henkilöt törmäävät pyrkiessään omaksumaan uuden kotimaan osallistumismuotoja.

Maahanmuuttajien osallistaminen on tärkeää yhteiskunnan tasapainoisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen turvaamiseksi. Jotta maahanmuuttajat tuntisivat olevansa osa laajempaa yhteisöä, tulisi heille taata mahdollisuus osallistua sen toimintaan.

– Projektin toimintatutkimuksissa selvimpinä esteinä verkko-osallistumiselle nähtiin paitsi tekniset ja tiedolliset, myös kielitaitoon, motivaatioon, ennakkoluuloihin ja sukupuoleen liittyvät seikat, kertoo hankkeen projektipäällikkö Irma Tolonen Helsingin yliopiston koulutus- jakehittämiskeskus Palmeniasta.

Projekti on tuottanut osallistumisen tukemiseksi tietoa, tukea ja suosituksia eri kohderyhmille. Keskeisimpiä tuloksia on koottu kahteen käsikirjaan:

  • E-osallistamisen käsikirja: Verkko-osallistumisen haasteet moninaisessa yhteiskunnassa
  • E-osallistumisen käsikirja: Verkko-osallistumisen mahdollisuudet moninaisessa yhteiskunnassa.

Käsikirjat löytyvät http://www.supportingdiversity.eu -sivulta suomen lisäksi englanniksi, ruotsiksi ja viroksi.

– Tavoitteena on ollut antaa ideoita ja jakaa parhaita käytäntöjä osallistumisprosessien ja maahanmuuttajien verkko-osallistumisen parissa työskenteleville viranomaisille. Toivottavasti myös muut osallistumiskysymysten parissa kamppailevat tahot löytävät käsikirjoista hyödyllistä tietoa ja vinkkejä, Irma Tolonen kertoo.

Hankkeen partnerit olivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Viestinnän tutkimuskeskus (CRC), Suomen oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, Södertörnin korkeakorkeakoulun Mediateknologian ja informatiikan laitoksen Viestintäkoulu sekä Tallinnan yliopiston Informatiikan instituutin Viestinnän tutkimuslaitos.

Hanke rahoitettiin EU:n Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta.

Lisätietoja:
Irma Tolonen, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, irma.tolonen(at)helsinki.fi

projektipartnerien yhteystiedot hankkeen verkkosivuilla: www.iiep-project.eu/